Quyết định 3192/2000/QĐ-BYT

Quyết định 3192/2000/QĐ-BYT về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 3192/2000/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố thuộc Trung ương đã được thay thế bởi Thông tư 12/2019/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 3192/2000/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố thuộc Trung ương


BỘ Y TẾ
******

Số : 3192/2000/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG NGHIỆP VỤ Y THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ về  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/1/1998 của Chính phủ về hệ thống tổ chức y tế địa phương và Thông tư liên tịch số 02/199 8/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của liên Bộ Y tế - Ban tổ chức – Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành, các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Đỗ Nguyên Phương

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG NGHIỆP VỤ THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3192/2000/QĐ-BYT ngày 11/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chuyên môn nghiệp vụ y và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành y tế.

II. NHIỆM VỤ

1. Phối hợp với các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho việc  thực hiện kế hoạch công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại địa phương.

2. Triển khai hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy trình kỹ thuật, chế độ chuyên môn đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai, dịch bệnh của các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế, y tế các cơ quan, xí nghiệp, trường học…và y tế tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh.

3. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch của ngành về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Theo dõi, đánh giá và phân tích diễn biến mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án củng cố, phát triển mạng lưới phòng bệnh, khám chữa bệnh.

5. Đề xuất việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp thuốc thiết yếu để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế của tỉnh.

6. Là đầu mối triển khai và theo dõi thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại phục vụ cho sự phát triển của ngành. Tham gia đề xuất nhu cầu và phối hợp thực hiện công tác đào tạo về chưyên môn, kỹ thuật đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

7. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về mặt chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác giám định y khoa, giám định pháp y, pháp y tâm thần, quản lý sức khỏe.

8. Phối hợp với thanh tra Sở Y tế để thanh tra, kiểm tra chuyên ngành y tế về công tác khám, chữa bệnh, vệ sinh an toàn lao động, quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh.

9. Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật trong phòng bệnh và khám, chữa bệnh.

10. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc quản lý về chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ sở hành nghề, y học cổ truyền tư nhân, bán công, dân lập theo quy định của pháp luật.   11. Thống kê, tổng hợp báo cáo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

III. TỔ CHỨC.

1. Lãnh đạo : Trưởng phòng và 2 Phó trưởng phòng giúp việc (trong đó 1 Phó trưởng phòng là y tá - điều dưỡng trưởng, nếu có đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ).

2. Biên chế : Nằm trong biên chế của Văn phòng Sở.

IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Nằm trong kinh phí hoạt động của Văn phòng Sở.

V. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Phòng Nghiệp vụ Y chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế.

2. Phòng Nghiệp vụ Y chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế (Vụ Điều trị, Vụ Bảo vệ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình, Vụ Y học cổ truyền, Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ Y tế dự phòng và Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm).

3. Phòng Nghiệp vụ Y có mối quan hệ phối hợp với các phòng thuộc Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3192/2000/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3192/2000/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2000
Ngày hiệu lực26/09/2000
Ngày công báo15/11/2000
Số công báoSố 42
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3192/2000/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3192/2000/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố thuộc Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3192/2000/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố thuộc Trung ương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3192/2000/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýĐỗ Nguyên Phương
        Ngày ban hành11/09/2000
        Ngày hiệu lực26/09/2000
        Ngày công báo15/11/2000
        Số công báoSố 42
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3192/2000/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố thuộc Trung ương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3192/2000/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố thuộc Trung ương