Quyết định 32/2014/QĐ-UBND

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND bổ sung đơn giá đất ở thuộc 02 trục đường khu vực điểm dân cư kế cận cụm công nghiệp Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vào Bảng giá đất năm 2014 kèm theo Quyết định 64/2013/QĐ-UBND

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND bổ sung đơn giá đất ở Bảo Lâm Lâm Đồng Bảng giá đất 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 308/QĐ-UBND 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 28/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2014/QĐ-UBND bổ sung đơn giá đất ở Bảo Lâm Lâm Đồng Bảng giá đất 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/2014/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 31 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG ĐƠN GIÁ ĐẤT Ở THUỘC 02 TRỤC ĐƯỜNG KHU VỰC ĐIỂM DÂN CƯ KẾ CẬN CỤM CÔNG NGHIỆP LỘC THẮNG VÀO BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2014 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2013/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2013 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO LÂM - TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Thực hiện Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 489/TTr-STNMT ngày 23 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung giá đất ở của 02 trục đường thuộc điểm dân cư kế cận cụm công nghiệp Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm vào danh mục của Bảng giá đất năm 2014 như sau:

Đất ở tại đô thị:

Đơn vị tính: nghìn đồng/m2

STT

Khu vực, đường, đoạn đường

Đơn giá

1

Trục đường phía đông (giáp đường đi thị trấn Lộc thắng và khu dân cư hiện hữu) thuộc khu Quy hoạch dân cư kế cận cụm Công nghiệp Lộc Thắng:

 

 

- Giá đất 2 bên đường từ tiếp giáp đường Lạc Long Quân chạy qua các thửa đất thuộc khu C đến hết khu D (đến hết ranh giới đoạn đường vào cụm công nghiệp Lộc Thắng)

505,00

 

- Giá đất 2 bên đường của đoạn còn lại (từ hết khu D đến hết khu B)

454,50

2

Trục đường phía tây (giáp cụm công nghiệp Lộc Thắng) thuộc khu Quy hoạch dân cư kế cận cụm Công nghiệp Lộc Thắng:

 

 

- Giá đất 2 bên đường từ tiếp giáp đường Lạc Long Quân chạy qua các thửa đất thuộc khu C đến hết khu D (đến hết ranh giới đoạn đường vào cụm công nghiệp Lộc Thắng)

505,00

 

- Giá đất 2 bên đường của đoạn còn lại (từ hết khu D đến hết khu B)

454,50

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH và Báo Lâm Đồng;
- Như Điều 2,
- LĐ và CV VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Trung tâm tin học;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực10/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2014/QĐ-UBND bổ sung đơn giá đất ở Bảo Lâm Lâm Đồng Bảng giá đất 2014


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 32/2014/QĐ-UBND bổ sung đơn giá đất ở Bảo Lâm Lâm Đồng Bảng giá đất 2014
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu32/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýNguyễn Xuân Tiến
       Ngày ban hành31/07/2014
       Ngày hiệu lực10/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 32/2014/QĐ-UBND bổ sung đơn giá đất ở Bảo Lâm Lâm Đồng Bảng giá đất 2014

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2014/QĐ-UBND bổ sung đơn giá đất ở Bảo Lâm Lâm Đồng Bảng giá đất 2014