Quyết định 3209/QĐ-BCT

Quyết định 3209/QĐ-BCT năm 2011 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3209/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3209/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG THIẾC, VONFRAM VÀ ANTIMON GIAI ĐOẠN 2007-2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025;
Căn cứ Công văn số 1355/ĐCKS-KS ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc quy hoạch khai thác mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung điểm mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng vào Phụ lục A2 (Các dự án khai tuyển quặng thiếc phục vụ luyện thiếc thỏi giai đoạn 2007-2025) Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.

Diện tích và tọa độ góc điểm mỏ nêu trên tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

PHỤ LỤC

DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ GÓC ĐIỂM MỎ THIẾC TĨNH TÚC, THỊ TRẤN TĨNH TÚC, HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 3209/QĐ-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Điểm mỏ, diện tích

TT

Điểm góc

Tọa độ VN2000
Kinh tuyến trục 105o múi chiếu 6o

X (m)

Y (m)

Điểm mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, diện tích 17,5 ha

1

TT1

2.506.654

589.208

2

TT2

2.506.720

589.276

3

TT3

2.506.717

589.386

4

TT4

2.506.767

589.446

5

TT5

2.506.759

589.587

6

TT6

2.506.607

589.819

7

TT7

2.506.517

589.899

8

TT8

2.506.433

589.988

9

TT9

2.506.386

589.981

10

TT10

2.506.405

589.891

11

TT11

2.506.321

589.854

12

TT12

2.506.520

589.629

13

TT13

2.506.541

589.487

14

TT14

2.506.425

589.368

15

TT15

2.506.445

589.207

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3209/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3209/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2011
Ngày hiệu lực29/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3209/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 3209/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3209/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3209/QĐ-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýLê Dương Quang
     Ngày ban hành29/06/2011
     Ngày hiệu lực29/06/2011
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 3209/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3209/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác

         • 29/06/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/06/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực