Quyết định 3238/QĐ-BCT

Quyết định 3238/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3238/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3238/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG NHÓM KHOÁNG CHẤT NGUYÊN LIỆU ĐÁ VÔI TRẮNG (ĐÁ HOA), FELSPAT, CAO LANH VÀ MAGNEZIT ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại công văn số 985/UBND-TNMT ngày 09 tháng 5 năm 2013 về việc đề nghị bổ sung quy hoạch khoáng sản cao lanh tại tỉnh Tuyên Quang vào danh mục khai thác, chế biến cao lanh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung điểm mỏ cao lanh Đồng Gianh thuộc các xã: Bình Yên, Lương Thiện và Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, với công suất khai thác 105.000 tấn/năm vào Phụ lục A2 (Danh mục dự án khai thác, chế biến quặng cao lanh giai đoạn 2008-2025) tại Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025. Thời gian triển khai công tác khai thác, chế biến thực hiện trong giai đoạn đến năm 2015.

Diện tích và tọa độ góc điểm mỏ nêu trên tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008, các nội dung khác của Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Tuyên Quang;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

PHỤ LỤC

(kèm theo Quyết định số 3228/QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Diện tích, tọa độ góc điểm mỏ cao lanh Đồng Gianh thuộc các xã: Bình Yên, Lương Thiện và Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tên mỏ

Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000

kinh tuyến trục 105°, múi chiếu 6°

X(m)

Y(m)

Điểm mỏ cao lanh Đồng Gianh thuộc các xã: Bình Yên, Lương Thiện và Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, diện tích 350 ha.

1

2406 339

546 478

2

2406 001

548 155

3

2406 681

548 296

4

2406 667

549 462

5

2405 207

549 462

6

2405 207

546 478

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3238/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3238/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2013
Ngày hiệu lực20/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3238/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 3238/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3238/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3238/QĐ-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýLê Dương Quang
     Ngày ban hành20/05/2013
     Ngày hiệu lực20/05/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 3238/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3238/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác

         • 20/05/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/05/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực