Quyết định 3246/QĐ-UBND

Quyết định 3246/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2008 - 2012

Nội dung toàn văn Quyết định 3246/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hoá trường


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3246/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 03 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008 - 2012

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012;

Căn cứ công văn số 2096 /BGDĐT-KHTC ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Bộ giáo dục và Đào tạo về thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 228/SGD&ĐT-KHTC ngày 08 tháng 5 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 212/TTr-SNV ngày 29 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2008 - 2012 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) như sau:

1. Trưởng Ban:

- Ông Lưu Xuân Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Trưởng Ban thường trực:

- Ông Phạm Hồng Cường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Các Ủy viên:

- Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Lương Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Phạm Đồng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Trần Quốc Nam, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Trần Xuân Dũng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Mời ông Kiều Như Bổn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Mời bà Huỳnh Thị Dã Thanh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

4. Tổ thư ký:

* Tổ trưởng: Ông Lê Bá Phương, Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Các tổ viên:

- Ông Lê Hoài Vân, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch và Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Võ Công Hà, Phó Trưởng phòng Văn xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Bà Hà Thị Băng Tâm, Chuyên viên Sở Tài Chính.

5. Nhiệm vụ của Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo trong tất cả hoạt động liên quan đến thực hiện Đề án.

Điều 2. Nhiệm vụ Ban Chỉ đạo:

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2008 - 2012 được quy định tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 2096/BGDĐT-KHTC ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012;

2. Kiểm tra đôn đốc, tổ chức giao ban, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp tình hình, định kỳ và đột xuất báo cho Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; các thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Những văn bản do Trưởng Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và những văn bản do Phó Trưởng ban thường trực ký sử dụng con dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể có liên quan và các thành viên có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3246/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3246/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2008
Ngày hiệu lực03/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3246/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3246/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hoá trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3246/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hoá trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3246/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành03/06/2008
        Ngày hiệu lực03/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3246/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hoá trường

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3246/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hoá trường

            • 03/06/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/06/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực