Quyết định 3260/QĐ-UBND

Quyết định 3260/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Quyết định 2865/QĐ-UBND về Quy hoạch Phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Quyết định 3260/QĐ-UBND 2013 Phát triển kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 2680/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi 2865/QĐ-UBND Quy hoạch kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 29/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 3260/QĐ-UBND 2013 Phát triển kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3260/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2865/QĐ-UBND NGÀY 08/10/2012 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh LPG;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1625/TTr-SCT ngày 08/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm c, Khoản 4, Điều 1 của Quyết định 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh như sau:

c) Số lượng cửa hàng LPG, trạm nạp LPG vào chai phát triển mới đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Dự kiến trong kỳ quy hoạch xây dựng mới 196 cửa hàng LPG, 07 trạm nạp LPG vào chai đạt chuẩn theo quy định tại TCVN: 6223:2011. Chi tiết theo bảng dưới đây:

BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH CƠ SỞ KINH DOANH LPG TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020

TT

Tên địa phương (Thành phố/huyện/ thị xã)

Số cửa hàng

Kho, Trạm cấp, Chiết nạp đến 2020

Hiện có 2010

Dự kiến tăng

Dự kiến Đến 2020

Kho trung chuyển

Trạm nạp vào chai

Trạm cấp LPG

1

TP Biên Hòa

275

43

318

3

9

 

2

Thị xã Long Khánh

30

21

51

 

1

 

3

Huyện Nhơn Trạch

45

13

58

 

2

 

4

Huyện Long Thành

56

34

90

1

7

 

5

Huyện Vĩnh Cửu

45

17

62

 

1

 

6

Huyện Trảng Bom

77

25

92

1

 

 

7

Huyện Thống Nhất

55

2

57

 

 

 

8

Huyện Xuân Lộc

64

8

72

 

2

 

9

Huyện Cẩm Mỹ

29

14

42

 

1

 

10

Huyện Định Quán

71

7

78

 

1

 

11

Huyện Tân Phú

38

23

61

 

1

 

Tổng cộng

785

197

981

5

25

 

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm cập nhật vào quy hoạch ngành thương mại và chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung bổ sung và điều chỉnh tại Điều 1 của Quyết định nàytheo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những nội dung khác của Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng;
- TTCB;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3260/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3260/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2013
Ngày hiệu lực11/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/08/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3260/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3260/QĐ-UBND 2013 Phát triển kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3260/QĐ-UBND 2013 Phát triển kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3260/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýPhan Thị Mỹ Thanh
       Ngày ban hành11/10/2013
       Ngày hiệu lực11/10/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/08/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3260/QĐ-UBND 2013 Phát triển kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3260/QĐ-UBND 2013 Phát triển kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai