Quyết định 2680/QĐ-UBND

Quyết định 2680/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Quyết định 2865/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Quyết định 2680/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi 2865/QĐ-UBND Quy hoạch kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 2834/QĐ-UBND 2018 bải bỏ Quyết định về cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 10/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2680/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi 2865/QĐ-UBND Quy hoạch kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2680/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 29 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2865/QĐ-UBND NGÀY 08/10/2012 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2500/TTr-SCT ngày 27/8/2014 về việc bổ sung Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm c, Khoản 4, Điều 1 của Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh như sau:

c) Số lượng cửa hàng LPG, trạm nạp LPG vào chai phát triển mới đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Dự kiến trong kỳ Quy hoạch này bổ sung xây dựng mới 357 cửa hàng kinh doanh LPG, 03 trạm nạp LPG vào chai đạt chuẩn theo quy định tại TCVN: 6223:2011. Chi tiết theo bảng dưới đây:

BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH CƠ SỞ KINH DOANH LPG TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020

TT

Tên địa phương

(thành phố/huyện/ thị xã)

Số cửa hàng

Kho, trạm cấp, chiết nạp đến năm 2020

Hiện có 2010 (1)

Dự kiến tăng (2)

Lũy kế tăng (3)

Dự kiến đến 2020 (1) + (3)

Kho trung chuyển

Trạm nạp vào chai

Trạm cấp LPG

1

TP. Biên Hòa

275

191

234

509

3

9

 

2

Thị xã Long Khánh

30

9

30

60

-

3

 

3

Huyện Nhơn Trạch

45

27

40

85

-

2

 

4

Huyện Long Thành

56

11

45

101

1

8

 

5

Huyện Vĩnh Cửu

45

5

22

67

-

1

 

6

Huyện Trảng Bom

77

40

55

132

1

-

 

7

Huyện Thống Nhất

55

20

22

77

-

-

 

8

Huyện Xuân Lộc

64

8

16

80

-

2

 

9

Huyện Cẩm Mỹ

29

0

14

43

-

1

 

10

Huyện Định Quán

71

17

23

94

-

1

 

11

Huyện Tân Phú

38

29

52

90

-

1

 

Tổng cộng

785

357

553

1.338

5

28

 

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm cập nhật vào quy hoạch ngành thương mại và chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung bổ sung và điều chỉnh tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai. Những nội dung khác của Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2680/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2680/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2014
Ngày hiệu lực29/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2680/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2680/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi 2865/QĐ-UBND Quy hoạch kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 2680/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi 2865/QĐ-UBND Quy hoạch kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu2680/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
      Người kýPhan Thị Mỹ Thanh
      Ngày ban hành29/08/2014
      Ngày hiệu lực29/08/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2018
      Cập nhậtnăm ngoái

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2680/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi 2865/QĐ-UBND Quy hoạch kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2680/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi 2865/QĐ-UBND Quy hoạch kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai