Quyết định 3267/QĐ-UBND

Quyết định 3267/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 3890/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 3267/QĐ-UBND 2018 quản lý kinh doanh nhà ở có phòng khách du lịch thuê Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3267/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 31 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHÀ Ở CÓ PHÒNG CHO KHÁCH DU LỊCH THUÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3890/QĐ-UBND NGÀY 02/11/2017 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7800:2017 về nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh, cụ thể:

I. Tên gọi Chương II được sửa đổi như sau:

“Điều kiện kinh doanh homestay” thành “Điều kiện kinh doanh và Tiêu chuẩn Homestay”.

II. Điều 3 Quy chế được sửa đổi như sau:

1. Điều kiện kinh doanh

a) Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

b) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

c) Đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

2. Tiêu chuẩn homestay

Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7800:2017 - Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê công bố tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 3990/QĐ- BKHCN ngày 29/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Tiêu chí khuyến khích

a) Chủ kinh doanh homestay có hộ khẩu hoặc đăng ký thường trú và hiện đang sinh sống tại ngôi nhà kinh doanh. Hộ gia đình đảm bảo các tiêu chuẩn gia đình văn hóa, có từ 02 thế hệ cùng sinh sống.

b) Nhà được xây dựng đảm bảo theo quy hoạch, thiết kế, bảo vệ cảnh quan môi trường, phù hợp với điều kiện tự nhiên xã hội, đặc điểm văn hóa của từng địa phương. Nhà có kiến trúc đặc trưng nông thôn, nhà vườn, có tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh nghề truyền thống, có không gian để trình diễn các môn nghệ thuật của địa phương và tổ chức cho khách tham gia các hoạt động của địa phương và cộng đồng. Nhà có không quá 05 phòng và một phòng không quá 04 người.

c) Chủ nhà, người phục vụ được tập huấn về các kỹ năng liên quan đến phục vụ khách du lịch: Giao tiếp, ứng xử, kỹ năng sơ cứu cơ bản, an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm… Chủ nhà, người phục vụ có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác.

d) Sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, thực phẩm sạch có nguồn gốc từ địa phương. Có biện pháp khuyến cáo khách về những rủi ro có thể xẩy ra trong thời gian tổ chức các hoạt động cho khách.

III. Bãi bỏ nội dung: “Thực hiện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú” tại Điểm e, Khoản 2, Điều 4 Quy chế”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các nội dung khác của Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi sửa đổi của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KGVX.
D:\Thanh 2018\DL\QD DC quy che Homestay - Thanh.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3267/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3267/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2018
Ngày hiệu lực31/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3267/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3267/QĐ-UBND 2018 quản lý kinh doanh nhà ở có phòng khách du lịch thuê Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3267/QĐ-UBND 2018 quản lý kinh doanh nhà ở có phòng khách du lịch thuê Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3267/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýTrần Văn Tân
       Ngày ban hành31/10/2018
       Ngày hiệu lực31/10/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3267/QĐ-UBND 2018 quản lý kinh doanh nhà ở có phòng khách du lịch thuê Quảng Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3267/QĐ-UBND 2018 quản lý kinh doanh nhà ở có phòng khách du lịch thuê Quảng Nam

          • 31/10/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 31/10/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực