Quyết định 33/2005/QĐ-BBCVT

Quyết định 33/2005/QĐ-BBCVT về cước dịch vụ điện thoại sử dụng công nghệ CDMA nội tỉnh đối với máy đầu cuối là di động do Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cấp do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Quyết định 33/2005/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại sử dụng công nghệ CDMA nội tỉnh đối với máy đầu cuối là di động đã được thay thế bởi Quyết định501/QĐ-BTTTT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 20/04/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2005/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại sử dụng công nghệ CDMA nội tỉnh đối với máy đầu cuối là di động


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/2005/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2005 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƯỚC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CDMA NỘI TỈNH ĐỐI VỚI MÁY ĐẦU CUỐI LÀ DI ĐỘNG DO TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM CẤP

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;
Xét đề nghị của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công văn số 815/GCTT ngày 08/02/2005 và Công văn số 2258/GCTT ngày 25/4/2005 về giá cước dịch vụ điện thoại công nghệ WLL-CDMA;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam quy định cước đối với dịch vụ điện thoại sử dụng công nghệ CDMA nội tỉnh máy đầu cuối là di động do Tổng công ty cung cấp tại ba tỉnh Hải Dương, Nghệ An, Đà Nẵng với điều kiện:

- Cước liên lạc: không thấp hơn 455đ/phút.

- Đơn vị tính cước: không thấp hơn Block 6 giây.

Điều 2. Giá cước do doanh nghiệp quy định phải dựa trên cơ sở giá thành, đảm bảo cạnh tranh theo pháp luật và tuân thủ các quy định về quản lý giá cước của Nhà nước.

Điều 3. Trước khi ban hành giá cước, doanh nghiệp phải đăng ký với Bộ Bưu chính, Viễn thông theo quy định.

Điều 4. Các mức cước quy định tại Điều 1 của Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng công ty Bưu chính, Viễn thông Việt Nam; và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Nam Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2005/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2005/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2005
Ngày hiệu lực22/12/2005
Ngày công báo07/12/2005
Số công báoTừ số 7 đến số 8
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/04/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2005/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 33/2005/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại sử dụng công nghệ CDMA nội tỉnh đối với máy đầu cuối là di động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 33/2005/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại sử dụng công nghệ CDMA nội tỉnh đối với máy đầu cuối là di động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu33/2005/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Lê Nam Thắng
        Ngày ban hành02/12/2005
        Ngày hiệu lực22/12/2005
        Ngày công báo07/12/2005
        Số công báoTừ số 7 đến số 8
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/04/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2005/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại sử dụng công nghệ CDMA nội tỉnh đối với máy đầu cuối là di động

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2005/QĐ-BBCVT cước dịch vụ điện thoại sử dụng công nghệ CDMA nội tỉnh đối với máy đầu cuối là di động