Quyết định 33/2006/QĐ-BBCVT

Quyết định 33/2006/QĐ-BBCVT về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Quyết định 33/2006/QĐ-BBCVT quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông đã được thay thế bởi Thông tư 08/2013/TT-BTTTT quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông và được áp dụng kể từ ngày 10/05/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2006/QĐ-BBCVT quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Căn cứ Quyết định số 190/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dịch vụ chuyển phát;
Xét Tờ trình số 28/QLCL-CLDV ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 176/2003/QĐ-BBCVT ngày 10 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Giám đốc các Sở Bưu chính, Viễn thông, các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp, sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát, dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ viễn thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Trung Tá

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2006/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2006/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2006
Ngày hiệu lực07/10/2006
Ngày công báo22/09/2006
Số công báoTừ số 41 đến số 42
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2006/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 33/2006/QĐ-BBCVT quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 33/2006/QĐ-BBCVT quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu33/2006/QĐ-BBCVT
    Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
    Người ký***, Đỗ Trung Tá
    Ngày ban hành06/09/2006
    Ngày hiệu lực07/10/2006
    Ngày công báo22/09/2006
    Số công báoTừ số 41 đến số 42
    Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2013
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 33/2006/QĐ-BBCVT quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2006/QĐ-BBCVT quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông