Quyết định 33/2006/QĐ-BXD

Quyết định 33/2006/QĐ-BXD công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 33/2006/QĐ-BXD công khai thủ tục hành chính thái độ, tác phong CBCC lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình đã được thay thế bởi Thông tư 01/2019/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2006/QĐ-BXD công khai thủ tục hành chính thái độ, tác phong CBCC lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình


BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33 /2006/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THÁI ĐỘ, TÁC PHONG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG LĨNH VỰC THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khảo sát, thiết kế xây dựng và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
Như điều 3;
Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
Văn phòng Quốc hội;
Văn phòng Chính phủ;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Toà án nhân dân tối cao;
Toà án nhân dân tối cao;
HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
Các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;
Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
Công báo;
Trang Web của Chính phủ;
Trang Web của Bộ Xây dựng;
L­ưu VP, PC, TTr, KSTK.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2006/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2006/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2006
Ngày hiệu lực14/11/2006
Ngày công báo30/10/2006
Số công báoTừ số 59 đến số 60
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2006/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 33/2006/QĐ-BXD công khai thủ tục hành chính thái độ, tác phong CBCC lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 33/2006/QĐ-BXD công khai thủ tục hành chính thái độ, tác phong CBCC lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu33/2006/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Hồng Quân
        Ngày ban hành05/10/2006
        Ngày hiệu lực14/11/2006
        Ngày công báo30/10/2006
        Số công báoTừ số 59 đến số 60
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2006/QĐ-BXD công khai thủ tục hành chính thái độ, tác phong CBCC lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2006/QĐ-BXD công khai thủ tục hành chính thái độ, tác phong CBCC lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình