Quyết định 33/2006/QĐ-UBND

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND quy định xử phạt đối với chủ đầu tư thực hiện chậm báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do tỉnh Đồng Nai

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND xử phạt chủ đầu tư chậm báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 3568/QĐ-UBND năm 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 10/11/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2006/QĐ-UBND xử phạt chủ đầu tư chậm báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2006/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 12 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHẬM BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Điều 127 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 23 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà;

Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ/CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 361/TTr-STC ngày 10 tháng 3 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định xử phạt đối với Chủ đầu tư thực hiện chậm báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; Quy định xử lý cụ thể đối với các Chủ đầu tư quyết toán vốn đầu tư chậm như sau:

1.1/ Quy định thời gian thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành để trình người có thẩm quyền phê duyệt chậm nhất là 12 tháng đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A và 9 tháng đối với các dự án nhóm B và 6 tháng đối với các dự án nhóm C kể từ khi công trình hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. (Thực hiện theo Nghị định 16/2005/NĐ/CP. Trước đây theo Thông tư hướng dẫn 45/2003/BTC. Hiện nay Bộ Tài chính chưa có Thông tư hướng dẫn mới).

1.2/ Mức xử phạt hành vi vi phạm:

- Phạt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với Chủ đầu tư thực hiện quyết toán vốn đầu tư chậm thời hạn theo quy định.

- Phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với Chủ đầu tư có hành vi: làm sai lệch giá trị thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

(Điều 12 Chương 2 Nghị định 126/2004/NĐ/CP).

1.3/ Thẩm quyền xử phạt: Giao Sở Tài chính được quyền kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử lý theo quy định về thủ tục xử phạt hành chính hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định này.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Tổ chức và cỏ nhõn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2006
Ngày hiệu lực22/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2006/QĐ-UBND xử phạt chủ đầu tư chậm báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 33/2006/QĐ-UBND xử phạt chủ đầu tư chậm báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu33/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành12/05/2006
        Ngày hiệu lực22/05/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2006/QĐ-UBND xử phạt chủ đầu tư chậm báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2006/QĐ-UBND xử phạt chủ đầu tư chậm báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Đồng Nai