Quyết định 33/2011/QĐ-UBND

Quyết định 33/2011/QĐ-UBND quy định mức chi tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2011/QĐ-UBND mức chi tiền thưởng đối với vận động viên Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2011/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 02 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC CHI TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung huấn luyện và thi đấu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy định mức chi tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao đạt thành tích tại các giải thành phố, khu vực và toàn quốc (có phụ lục kèm theo).

Nguồn kinh phí: Chi từ nguồn dự toán kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao được giao hàng năm, việc quản lý sử dụng kinh phí này thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Cách tính mức chi tiền thưởng đối với vận động viên

1. Đối với môn thể thao tập thể: Mức thưởng chung bằng số lượng người tham gia môn thể thao tập thể nhân với mức thưởng tương ứng.

2. Đối với môn thể thao có nội dung thi đấu đồng đội: Số lượng vận động viên được thưởng khi lập thành tích theo quy định của điều lệ giải. Mức thưởng chung cho vận động viên bằng số lượng vận động viên nhân với 50% mức thưởng tương ứng.

Điều 3. Cách tính mức chi tiền thưởng đối với huấn luyện viên

1. Đối với thi đấu cá nhân: Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích trong các cuộc thi đấu thì mức thưởng chung được tính bằng số mức thưởng đối với vận động viên.

2. Đối với thi đấu tập thể: Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo đội tuyển thi đấu lập thành tích được thưởng chung bằng số lượng huấn luyện viên theo quy định nhân với mức thưởng tương ứng đối với vận động viên đạt giải, cụ thể:

a) Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ 02 đến 05 vận động viên tham gia thi đấu: Mức thưởng chung tính cho 01 huấn luyện viên;

b) Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ 06 đến 12 vận động viên tham gia thi đấu: Mức thưởng chung tính cho 02 huấn luyện viên;

c) Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ 13 vận động viên trở lên: Mức thưởng chung tính cho 03 huấn luyện viên;

3. Đối với môn thể thao thi đấu đồng đội: Mức thưởng chung cho huấn luyện viên bằng số lượng huấn luyện viên theo quy định tại Khoản 2 Điều này nhân với 50% mức thưởng tương ứng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày, đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định mức chi tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường và thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

PHỤ LỤC

MỨC CHI TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO
(Ban hành theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

ĐVT: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Mức thưởng cho VĐV

I

GIẢI TOÀN QUỐC

 

1

Huy chương Vàng

5.000

2

Huy chương Bạc

3.000

3

Huy chương Đồng

2.000

II

GIẢI TRẺ TOÀN QUỐC

 

1

Giải thể thao vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên dưới 12 tuổi

20% mức chi giải toàn quốc

 

Huy chương Vàng

1.000

 

Huy chương Bạc

600

 

Huy chương Đồng

400

2

Giải thể thao vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi

30% mức chi giải toàn quốc

 

Huy chương Vàng

1.500

 

Huy chương Bạc

900

 

Huy chương Đồng

600

3

Giải thể thao vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

40% mức chi giải toàn quốc

 

Huy chương Vàng

2.000

 

Huy chương Bạc

1.200

 

Huy chương Đồng

800

4

Giải thể thao vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên từ 18 tuổi đến dưới 21 tuổi

50% mức chi giải toàn quốc

 

Huy chương Vàng

2.500

 

Huy chương Bạc

1.500

 

Huy chương Đồng

1.000

III

GIẢI THỂ THAO DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC

50% mức chi giải toàn quốc

 

Huy chương Vàng

2.500

 

Huy chương Bạc

1.500

 

Huy chương Đồng

1.000

IV

GIẢI KHU VỰC

 

 

Huy chương Vàng

500

 

Huy chương Bạc

400

 

Huy chương Đồng

300

V

GIẢI CẤP THÀNH PHỐ

 

 

Huy chương Vàng

400

 

Huy chương Bạc

300

 

Huy chương Đồng

200

VI

GIẢI TRẺ CẤP THÀNH PHỐ

 

 

Huy chương Vàng

200

 

Huy chương Bạc

150

 

Huy chương Đồng

100

VII

GIẢI CẤP HUYỆN

Mức chi bằng 60% mức chi cấp thành phố

VIII

GIẢI CẤP XÃ

Mức chi bằng 40% mức chi cấp thành phố

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2011
Ngày hiệu lực12/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2011/QĐ-UBND mức chi tiền thưởng đối với vận động viên Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/2011/QĐ-UBND mức chi tiền thưởng đối với vận động viên Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýNguyễn Thanh Sơn
       Ngày ban hành02/11/2011
       Ngày hiệu lực12/11/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2011/QĐ-UBND mức chi tiền thưởng đối với vận động viên Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2011/QĐ-UBND mức chi tiền thưởng đối với vận động viên Cần Thơ

           • 02/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực