Quyết định 60/2008/QĐ-UBND

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND quy định mức chi tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao do thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND chi thưởng vận động viên huấn luyện viên thể thao Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 33/2011/QĐ-UBND mức chi tiền thưởng đối với vận động viên Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 12/11/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 60/2008/QĐ-UBND chi thưởng vận động viên huấn luyện viên thể thao Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2008/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 08 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1209/STC-HCSN ngày 30 tháng 6 năm 2008 và ý kiến thẩm tra của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 378/STP ngày 27 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức chi tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trên địa bàn thành phố đạt thành tích tại các giải thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và giải toàn quốc.

Nguồn kinh phí: Chi từ nguồn dự toán kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao được giao hàng năm.

Điều 2. Giao Sở Tài chính và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày và được đăng trên Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thủ trưởng đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

QUY ĐỊNH

MỨC CHI TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

ĐVT: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Cá nhân

 

Vận động viên

Huấn luyện viên

 

 

I

GIẢI TOÀN QUỐC

 

 

 

 

+ Huy chương vàng

1.500

1.500

 

 

+ Huy chương bạc

1.000

1.000

 

 

+ Huy chương đồng

700

700

 

II

GIẢI TRẺ TOÀN QUỐC

 

 

 

A

Giải thể thao vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên đến dưới 12 tuổi

 

 

 

 

+ Huy chương vàng

300

300

 

 

+ Huy chương bạc

200

200

 

 

+ Huy chương đồng

140

140

 

B

Giải thể thao vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi

 

 

 

 

+ Huy chương vàng

450

450

 

 

+ Huy chương bạc

300

300

 

 

+ Huy chương đồng

210

210

 

C

Giải thể thao vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

 

 

 

 

+ Huy chương vàng

600

600

 

 

+ Huy chương bạc

400

400

 

 

+ Huy chương đồng

280

280

 

D

Giải thể thao vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên từ 18 tuổi đến dưới 21 tuổi

 

 

 

 

+ Huy chương vàng

750

750

 

 

+ Huy chương bạc

500

500

 

 

+ Huy chương đồng

350

350

 

III

GIẢI THỂ THAO DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC

 

 

 

 

+ Huy chương vàng

750

750

 

 

+ Huy chương bạc

500

500

 

 

+ Huy chương đồng

350

350

 

IV

GIẢI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

 

 

 

+ Huy chương vàng

400

400

 

 

+ Huy chương bạc

300

300

 

 

+ Huy chương đồng

200

200

 

V

GIẢI CẤP THÀNH PHỐ

 

 

 

 

+ Huy chương vàng

300

300

 

 

+ Huy chương bạc

200

200

 

 

+ Huy chương đồng

150

150

 

VI

GIẢI TRẺ CẤP THÀNH PHỐ

 

 

 

 

+ Huy chương vàng

150

150

 

 

+ Huy chương bạc

100

100

 

 

+ Huy chương đồng

80

80

 

Ghi chú:

- Đối với môn thể thao tập thể, mức thưởng chung bằng số lượng người tham gia môn thể thao tập thể nhân với mức thưởng tương ứng;

- Đối với các môn thể thao có nội dung thi đấu đồng đội, số lượng vận động viên được thưởng khi lập thành tích theo quy định của điều lệ giải. Mức thưởng chung cho vận động viên bằng số lượng vận động viên nhân với 50% mức thưởng tương ứng;

- Chế độ thưởng đối với Huấn luyện viên thực hiện theo quy định tại Mục 8 phần V tại Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy ban Thể dục Thể thao./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2008
Ngày hiệu lực18/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/11/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 60/2008/QĐ-UBND chi thưởng vận động viên huấn luyện viên thể thao Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 60/2008/QĐ-UBND chi thưởng vận động viên huấn luyện viên thể thao Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu60/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrần Thanh Mẫn
        Ngày ban hành08/07/2008
        Ngày hiệu lực18/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/11/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 60/2008/QĐ-UBND chi thưởng vận động viên huấn luyện viên thể thao Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/2008/QĐ-UBND chi thưởng vận động viên huấn luyện viên thể thao Cần Thơ