Quyết định 33/2013/QĐ-UBND

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND về gia hạn hiệu lực của Quyết định 52/2011/QĐ-UBND công bố các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa UPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND gia hạn hiệu lực định mức kinh tế kỹ thuật chống sạt lở Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 05/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do thành phố ban hành Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2013/QĐ-UBND gia hạn hiệu lực định mức kinh tế kỹ thuật chống sạt lở Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 33/2013/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2011/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT SỬ DỤNG CỪ VÁCH NHỰA UPVC TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÊ BAO, BỜ KÈ PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ, TRIỀU CƯỜNG, NGẬP NƯỚC KẾT HỢP GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ Xây dựng về quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 5310/SXD-QLKTXD ngày 22 tháng 7 năm 2013 về việc gia hạn các định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay gia hạn thêm 02 năm (từ ngày 30 tháng 8 năm 2013 đến ngày 30 tháng 8 năm 2015) cho các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Những nội dung khác không đề cập tại Quyết định này vẫn giữ nguyên không thay đổi tại Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Các Đoàn thể thành phố;
- VPUB: Các PVP, các Phòng CV; TTCB;
- Lưu: VT, (CNN-Tr) MH 100

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2013
Ngày hiệu lực09/09/2013
Ngày công báo15/09/2013
Số công báoTừ số 49 đến số 50
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2013/QĐ-UBND gia hạn hiệu lực định mức kinh tế kỹ thuật chống sạt lở Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/2013/QĐ-UBND gia hạn hiệu lực định mức kinh tế kỹ thuật chống sạt lở Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Hoàng Quân
       Ngày ban hành30/08/2013
       Ngày hiệu lực09/09/2013
       Ngày công báo15/09/2013
       Số công báoTừ số 49 đến số 50
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 33/2013/QĐ-UBND gia hạn hiệu lực định mức kinh tế kỹ thuật chống sạt lở Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2013/QĐ-UBND gia hạn hiệu lực định mức kinh tế kỹ thuật chống sạt lở Hồ Chí Minh