Quyết định 33/2014/QĐ-UBND

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND sửa đổi Điều 15 Quyết định 47/QĐ-UBND về quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND sửa đổi 47/2012/QĐ-UBND quản lý kiến trúc công trình Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 23/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 15 47/2012/QĐ-UBND kiến trúc công trình Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 19/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2014/QĐ-UBND sửa đổi 47/2012/QĐ-UBND quản lý kiến trúc công trình Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2014/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 15 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/QĐ-UBND NGÀY 12/10/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 756/TTr-SXD ngày 23 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 15 Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

“Điều 15. Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

1. Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình công cộng, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, biệt thự, nhà ở riêng lẻ trên các trục đường chính tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 và các tuyến đường quy hoạch có chiều rộng lòng đường ≥10,5m thuộc các dự án quy hoạch xây dựng tại các quận: Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà; các tuyến đường quy hoạch có chiều rộng lòng đường >10,5m thuộc các dự án quy hoạch tại các quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang;

2. UBND các quận, huyện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị, nhà ở nông thôn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- VP Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP;
- UBMTTQVN thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND quận, huyện, xã, phường;
- Báo Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng;
- Trung tâm THVN tại Đà Nẵng;
- Trung tâm Thông tin - Công báo thành phố;
- CVP và PCVP UBND thành phố;
- Lưu: VT, NCPC, QLĐTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2014
Ngày hiệu lực12/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2018
Cập nhật11 tháng trước
(05/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2014/QĐ-UBND sửa đổi 47/2012/QĐ-UBND quản lý kiến trúc công trình Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/2014/QĐ-UBND sửa đổi 47/2012/QĐ-UBND quản lý kiến trúc công trình Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýVăn Hữu Chiến
       Ngày ban hành02/10/2014
       Ngày hiệu lực12/10/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2018
       Cập nhật11 tháng trước
       (05/01/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 33/2014/QĐ-UBND sửa đổi 47/2012/QĐ-UBND quản lý kiến trúc công trình Đà Nẵng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2014/QĐ-UBND sửa đổi 47/2012/QĐ-UBND quản lý kiến trúc công trình Đà Nẵng