Quyết định 33/2016/QĐ-UBND

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND về quy định mức thu phí vệ sinh (rác thải sinh hoạt) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND mức thu phí vệ sinh tại các xã thị trấn huyện Giao Thủy Nam Định đã được thay thế bởi Quyết định 05/2017/QĐ-UBND mức giá tối đa dịch vụ thu gom vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 09/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2016/QĐ-UBND mức thu phí vệ sinh tại các xã thị trấn huyện Giao Thủy Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2016/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ VỆ SINH (RÁC THẢI SINH HOẠT) TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAO THỦY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sa đổi bổ sung một s điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính ph quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư 63/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hưng dn v phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đng nhân dân tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết s 08/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 ca Hội đồng nhân dân tnh Nam Định quy định mức thu phí vệ sinh (rác thi sinh hoạt) trên địa bàn tnh Nam Định;

Theo đề nghị của UBND huyện Giao Thủy tại Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 27/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1420/TTr-STNMT ngày 16/6/2016, S Tư pháp tại Văn bản số 104/BC-STP ngày 14/7/2016, S Tài chính tại Văn bn s 1532/STC-QLG ngày 24/8/2016 về việc quy định mức thu phí vệ sinh (rác thải sinh hoạt) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Giao Thủy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí vệ sinh (rác thải sinh hoạt) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Giao Thủy như sau:

1. Đối với hộ gia đình

- Hộ gia đình: Từ 2.000 đồng/người/tháng đến 8.000 đồng/người/tháng.

- Hộ nghèo: Bằng 50% mức thu tương ứng trên địa bàn.

- Cá nhân cư trú tại các phòng thuê trọ: Từ 5.000 đồng/người/tháng đến 8.000 đồng/người/tháng.

2. Đối với hộ kinh doanh nhỏ

- Cửa hàng bán hoa; rửa ô tô, xe máy, xe đạp: Từ 20.000 đồng/hộ/tháng đến 120.000 đồng/hộ/tháng;

- Cửa hàng ăn ung bán một buổi; hộ kinh doanh giải khát, cà phê, karaoke, đại lý bánh kẹo: Từ 20.000 đồng/hộ/tháng đến 100.000 đồng/hộ/tháng;

- Các hộ kinh doanh còn lại: Hàng tạp hóa, đồ lưu niệm, đồ điện, vật liệu xây dựng, qun áo, internet, hiệu thuốc, giày dép, điện thoại, văn phòng phẩm, chế tác vàng bạc, nhôm kính, hàng thủ công,...: Từ 20.000 đồng/hộ/tháng đến 80.000 đồng/hộ/tháng;

3. Đối với các tổ chức cơ quan

- Trường hợp xác định được khối lượng: 260.000 đồng/m3 rác (tỷ trọng 1 m3 = 0,42 tấn);

- Trường hợp không xác định được khối lượng:

+ Trường học, nhà trẻ; cơ quan hành chính, sự nghiệp: Từ 50.000 đồng/đơn vị/tháng đến 110.000 đồng/đơn vị/tháng;

+ Trụ sở doanh nghiệp: Từ 50.000 đồng/đơn vị/tháng đến 160.000 đồng/đơn vị/tháng;

+ Cửa hàng, trung tâm thương mại; khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà máy; bệnh viện, phòng khám tư nhân; cơ sở sản xuất; chợ; nhà ga, bến tàu, bến xe; công viên; trung tâm dạy nghề, đào tạo việc làm: Từ 100.000 đồng/đơn vị/tháng đến 350.000 đồng/đơn vị/tháng;

Điều 2. Căn cứ mức thu phí trên, UBND huyện Giao Thủy quy định mức thu phí vệ sinh (rác thải sinh hoạt) cho từng xã, thị trấn trên địa bàn huyện cho phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tchức thực hiện.

Đơn vị thu phí được giữ lại 100% số tiền phí thu được để trang trải cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Các vấn đề khác liên quan đến chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu phí, công khai chế độ thu phí được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: STài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Tờng vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND,
UBND tnh;
- Như Điều 3;
- S
Tư pháp;
- Công b
áo tnh, Website tỉnh;
- Lưu: VP1, VP
6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Đình Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2016
Ngày hiệu lực11/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2016/QĐ-UBND mức thu phí vệ sinh tại các xã thị trấn huyện Giao Thủy Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 33/2016/QĐ-UBND mức thu phí vệ sinh tại các xã thị trấn huyện Giao Thủy Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu33/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành01/09/2016
        Ngày hiệu lực11/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2016/QĐ-UBND mức thu phí vệ sinh tại các xã thị trấn huyện Giao Thủy Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2016/QĐ-UBND mức thu phí vệ sinh tại các xã thị trấn huyện Giao Thủy Nam Định