Quyết định 33/QĐ-TWPCTT

Quyết định 33/QĐ-TWPCTT điều chỉnh thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai năm 2016

Quyết định 33/QĐ-TWPCTT 2016 điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phòng thiên tai đã được thay thế bởi Quyết định 91/QĐ-TWPCTT thành viên tham gia Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/QĐ-TWPCTT 2016 điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phòng thiên tai


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/QĐ-TWPCTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH THÀNH VIÊN THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2016

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TWPCTT ngày 06/4/2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về Quyết định thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016;

Căn cứ Công văn số 175/BTL-TM ngày 15/01/2016 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;

Theo đề nghị của ông Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016 như sau:

1. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng là Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thay đồng chí Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

2. Danh sách các thành viên khác giữ nguyên như Quyết định số 22/QĐ-TWPCTT ngày 06/4/2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (Chi tiết có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, các thành viên có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc;
(để b/c)
- Phó Thủ tướng CP Trịnh Đình Dũng; (để b/c)
- VP Trung ương Đảng; (để b/c)
- VP Chủ tịch nước; (để b/c)
- VP Quốc Hội; (để b/c)
- VP Chính phủ; (để b/c)
- Ban CH PCTT&TKCN các Bộ, ngành;
- UBND, Ban CH PCTT&TKCN c
ác tỉnh, TP;
- Lưu VP, NVTH_3b.

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
Cao Đức Phát

 

PHỤ LỤC:

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 33/QĐ-TWPCTT ngày 15 tháng 4 năm 2016)

TT

THÀNH VIÊN

CHỨC VỤ

1.

Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Trưởng ban

2.

Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Phó Trưởng ban T.T

3.

Ông Nguyn Cao Lục, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Phó Trưởng ban

4.

Ông Phạm Ngọc Minh, Phó Đô đốc, Phó TTMT QĐNDVN

Phó Trưởng ban

5.

Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Ủy viên

6.

Ông Bùi Văn Thành, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công An

Ủy viên

7.

Ông Chu Phạm Ngọc Hin, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và MT

Ủy viên

8.

Ông Vũ Hng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ủy viên

9.

Ông Nguyn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ủy viên

10.

Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ủy viên

11.

Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương

Ủy viên

12.

Ông Phạm Lê Tun, Thứ trưởng Bộ Y tế

Ủy viên

13.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

14.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL

Ủy viên

15.

Ông Nguyn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH

Ủy viên

16.

Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ủy viên

17.

Ông Trn Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

18.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ủy viên

19.

Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ủy viên

20.

Ông Trần Quang Hoài, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi

Ủy viên thường trực

21.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi

Ủy viên

22.

Ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản

Ủy viên

23.

Ông Trương Đức Nghĩa, Q. Chánh văn phòng UBQGTKCN

Ủy viên

24.

Ông Nguyn Văn Nam, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, Bộ tư lệnh BĐBP

Ủy viên

25.

Ông Lê Công Thành, Tổng giám đốc Trung tâm KTTVQG

Ủy viên

26.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó tổng giám đốc Đài THVN

Ủy viên

27.

Ông Trần Minh Hùng, Phó tổng giám đốc Đài TNVN

Ủy viên

28.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu

Ủy viên

29.

Bà Trn Thị Hng An, Phó chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Việt Nam

Ủy viên

30.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN

Ủy viên

31.

Ông Nguyn Anh Tun, Bí thư Trung ương đoàn TNCSHCM

Ủy viên

32.

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó chủ tịch Hội liên hiệp PNVN

Ủy viên

33.

Ông Văn Phú Chính, Chánh văn phòng Thường trực

Ủy viên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/QĐ-TWPCTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/QĐ-TWPCTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2016
Ngày hiệu lực15/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/QĐ-TWPCTT

Lược đồ Quyết định 33/QĐ-TWPCTT 2016 điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phòng thiên tai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/QĐ-TWPCTT 2016 điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phòng thiên tai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/QĐ-TWPCTT
       Cơ quan ban hànhBan chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai
       Người kýCao Đức Phát
       Ngày ban hành15/04/2016
       Ngày hiệu lực15/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 33/QĐ-TWPCTT 2016 điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phòng thiên tai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/QĐ-TWPCTT 2016 điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phòng thiên tai