Quyết định 3325/QĐ-UBND

Quyết định 3325/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020 kèm theo Quyết định 854/QĐ-UBND

Quyết định 3325/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Đề án quy hoạch karaoke vũ trường đã được thay thế bởi Quyết định 1026/QĐ-UBND 2019 quy định về bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban tỉnh Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 19/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 3325/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Đề án quy hoạch karaoke vũ trường


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3325/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN QUY HOẠCH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 854/QĐ-UBND NGÀY 21/3/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ và Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT ngày 24/5/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 98 /TTr-SVHTTDL ngày 22/11/2012 về việc điều chỉnh tăng thêm số lượng cơ sở kinh doanh ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiết 1, điểm c, khoản 4.1, phần 4, Mục IV của Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 21/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể như sau:

- “- Cơ sở kinh doanh karaoke được cấp phép tối đa không quá 06 cơ sở/ấp, 10 cơ sở/khu phố”.

- Các nội dung còn lại của Đề án không thay đổi.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một triển khai thực hiện việc điều chỉnh nêu trên; đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhằm đảm bảo các cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về kinh doanh karaoke và phù hợp với nội dung của Đề án quy hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Nhị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3325/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3325/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2012
Ngày hiệu lực30/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/04/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3325/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3325/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Đề án quy hoạch karaoke vũ trường


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3325/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Đề án quy hoạch karaoke vũ trường
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3325/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýHuỳnh Văn Nhị
       Ngày ban hành30/11/2012
       Ngày hiệu lực30/11/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/04/2019
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3325/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Đề án quy hoạch karaoke vũ trường

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3325/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Đề án quy hoạch karaoke vũ trường