Quyết định 3337/QĐ-UBND

Quyết định 3337/QĐ-UBND năm 2015 công bố 17 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định dưới hình thức “Sao y bản chính” Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông

Quyết định 3337/QĐ-UBND công bố 17 thủ tục hành chính Sở Thông tin Truyền thông Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 703/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Thông tin Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 07/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 3337/QĐ-UBND công bố 17 thủ tục hành chính Sở Thông tin Truyền thông Bình Định


 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3337/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 17 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH DƯỚI HÌNH THỨC “SAO Y BẢN CHÍNH” QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-BTTTT ngày 01/4/2014 và Quyết định số 540/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2015 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 17 thủ tục hành chính (Phục lục kèm theo) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông dưới hình thức “Sao y bản chính” các Quyết định số 439/QĐ-BTTTT ngày 01/4/2014 và Quyết định số 540/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2015 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ DƯỚI HÌNH THỨC “SAO Y BẢN CHÍNH” THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định).

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

01

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

02

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

03

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

04

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

05

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

06

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

07

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

08

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

09

Cấp giấy phép hoạt động in

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

10

Cấp lại giấy phép hoạt động in

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

11

Đăng ký hoạt động cơ sở in

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

12

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động in

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

13

Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

14

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

15

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

16

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

17

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3337/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3337/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2015
Ngày hiệu lực25/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3337/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3337/QĐ-UBND công bố 17 thủ tục hành chính Sở Thông tin Truyền thông Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3337/QĐ-UBND công bố 17 thủ tục hành chính Sở Thông tin Truyền thông Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3337/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýNgô Đông Hải
       Ngày ban hành25/09/2015
       Ngày hiệu lực25/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3337/QĐ-UBND công bố 17 thủ tục hành chính Sở Thông tin Truyền thông Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3337/QĐ-UBND công bố 17 thủ tục hành chính Sở Thông tin Truyền thông Bình Định