Quyết định 34/2006/QĐ-BYT

Quyết định 34/2006/QĐ-BYT ban hành Định mức thuốc thiết yếu và các vật liệu tiêu hao trong các thủ thuật, phẫu thuật kế hoạch hoá gia đình và phá thai an toàn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 34/2006/QĐ-BYT Định mức thuốc thiết yếu vật liệu tiêu hao thủ thuật, phẫu thuật kế hoạch hoá gia đình,phá thai an toàn đã được thay thế bởi Thông tư 06/2009/TT-BYT định mức thuốc thiết yếu vật tư tiêu hao dịch vụ, thủ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản và được áp dụng kể từ ngày 10/08/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2006/QĐ-BYT Định mức thuốc thiết yếu vật liệu tiêu hao thủ thuật, phẫu thuật kế hoạch hoá gia đình,phá thai an toàn


BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34/2006/QĐ-BYT

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC THUỐC THIẾT YẾU VÀ CÁC VẬT LIỆU TIÊU HAO TRONG CÁC THỦ THUẬT, PHẪU THUẬT KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH VÀ PHÁ THAI AN TOÀN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ sinh sản, Vụ trưởng Vụ Điều trị và Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Định mức thuốc thiết yếu và các vật liệu tiêu hao trong các thủ thuật, phẫu thuật kế hoạch hoá gia đình và phá thai an toàn”.

Điều 2. Định mức này áp dụng tại tất cả các cơ sở y tế của Nhà nước và tư nhân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bãi bỏ Quyết định số 3785/1999/QĐ-BYT ngày 24/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Định mức thuốc thiết yếu và các vật liệu tiêu hao để phòng chống nhiễm khuẩn trong các thủ thuật kế hoạch hoá gia đình.

Điều 4. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ sinh sản, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Vụ trưởng các Vụ, Cục có liên quan của Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế ngành, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Chí Liêm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2006/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2006/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2006
Ngày hiệu lực10/12/2006
Ngày công báo25/11/2006
Số công báoTừ số 27 đến số 28
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2009
Cập nhật5 tháng trước
(28/12/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2006/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 34/2006/QĐ-BYT Định mức thuốc thiết yếu vật liệu tiêu hao thủ thuật, phẫu thuật kế hoạch hoá gia đình,phá thai an toàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 34/2006/QĐ-BYT Định mức thuốc thiết yếu vật liệu tiêu hao thủ thuật, phẫu thuật kế hoạch hoá gia đình,phá thai an toàn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu34/2006/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýTrần Chí Liêm
       Ngày ban hành31/10/2006
       Ngày hiệu lực10/12/2006
       Ngày công báo25/11/2006
       Số công báoTừ số 27 đến số 28
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2009
       Cập nhật5 tháng trước
       (28/12/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 34/2006/QĐ-BYT Định mức thuốc thiết yếu vật liệu tiêu hao thủ thuật, phẫu thuật kế hoạch hoá gia đình,phá thai an toàn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2006/QĐ-BYT Định mức thuốc thiết yếu vật liệu tiêu hao thủ thuật, phẫu thuật kế hoạch hoá gia đình,phá thai an toàn