Quyết định 34/2012/QĐ-UBND

Quyết định 34/2012/QĐ-UBND về đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Trần Văn Giàu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2012/QĐ-UBND đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2012/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG MANG TÊN ĐỒNG CHÍ PHẠM VĂN ĐỒNG, ĐỒNG CHÍ MAI CHÍ THỌ, ĐỒNG CHÍ TRẦN VĂN GIÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ năm về việc đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng, Đồng chí Mai Chí Thọ, Đồng chí Trần Văn Giàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng, Đồng chí Mai Chí Thọ, Đồng chí Trần Văn Giàu, cụ thể như sau:

1. Đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng cho tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài.

Điểm đầu tuyến: Từ Ngã năm Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) đến điểm cuối tuyến nút giao thông Linh Xuân (quận Thủ Đức). Chiều dài: 12.211m.

2. Đặt tên đường mang tên Đồng chí Mai Chí Thọ cho tuyến đường mới phần phía đông dự án Đại lộ Đông Tây thuộc địa bàn quận 2, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 20 tháng 11 năm 2011.

Điểm đầu tuyến: Từ Đường hầm sông Sài Gòn phía quận 2 đến điểm cuối tuyến Nút giao Cát Lái - Xa lộ Hà Nội. Chiều dài: 6.385m.

3. Đặt tên đường mang tên Đồng chí Trần Văn Giàu cho tuyến đường thuộc dự án Mở rộng Tỉnh lộ 10 và dự án Tỉnh lộ 10B thuộc địa bàn huyện Bình Chánh và quận Bình Tân.

Điểm đầu tuyến: Từ điểm giao với đường Tên Lửa đến điểm cuối tuyến đường Võ Văn Vân nối dài tiếp giáp ranh tỉnh Long An. Tổng chiều dài: 14.029m.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an Thành phố, Ủy ban nhân dân quận 2, quận Bình Tân, quận Gò Vấp, quận Thủ Đức và huyện Bình Chánh theo chức năng của mình tổ chức thực hiện những vấn đề có liên quan đến việc đặt tên đường nêu ở Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 34/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/08/2012
Ngày hiệu lực 18/08/2012
Ngày công báo 01/09/2012
Số công báo Số 44
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2012/QĐ-UBND đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 34/2012/QĐ-UBND đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 34/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành 08/08/2012
Ngày hiệu lực 18/08/2012
Ngày công báo 01/09/2012
Số công báo Số 44
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 34/2012/QĐ-UBND đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2012/QĐ-UBND đặt tên đường mang tên Đồng chí Phạm Văn Đồng

 • 08/08/2012

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/09/2012

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 18/08/2012

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực