Quyết định 340/QĐ-UB

Quyết định 340/QĐ-UB năm 1977 về việc thành lập Viện Quy hoạch thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 340/QĐ-UB thành lập Viện Quy hoạch thành phố đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 340/QĐ-UB thành lập Viện Quy hoạch thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 340/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VIỆN QUY HOẠCH THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Nghị định số 01/NĐ-74 ngày 12/9/1974 của Chánh Phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy chánh quyền các cấp;
- Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-76 ngày 20/01/1976 của Hội đồng Chánh phủ về việc thành lập và bổ nhiệm Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ cải tạo, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa địa phương;
- Xét nhu cầu công tác qui hoạch thành phố;
- Xét đề nghị của Ông Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 .- Nay thành lập Viện Qui hoạch trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Viện Qui hoạch là cơ quan sự nghiệp có chức năng nghiên cứu lập dự án qui hoạch cải tạo, xây dựng và phát triển toàn diện Thành phố Hồ Chí Minh - một thành phố lớn xã hội chủ nghĩa phù hợp với qui hoạch vùng và qui hoạch chung của cả nước.

Điều 2 .- Viện Qui hoạch có nhiệm vụ :

1)- Phối hợp với các ngành có liên quan của Trung ương và Thành phố, với Ủy ban nhân dân Quận, Huyện thuộc Thành phố, căn cứ vào qui hoạch vùng và qui hoạch chung của cả nước mà nghiên cứu lập qui hoạch tổng hợp, toàn diện về cải tạo, xây dựng và phát triển nội thành và ngoại thành để Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng Chính phủ xét duyệt.

2)- Phối hợp với các ngành Trung ương, chỉ đạo và hướng dẫn các ngành của Thành phố lập qui hoạch ngành trong phạm vi địa phương cho phù hợp với qui hoạch ngành thống nhất cả nước để trình Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và Chánh phủ xét duyệt.

3)- Chỉ đạo các ngành hữu quan địa phương, nghiên cứu giúp Ủy ban nhân dân thành phố trình Chánh phủ duyệt luận chứng, báo cáo kinh tế-kỹ thuật và nhiệm vụ thiết kế qui hoạch xây dựng đô thị, xây dựng các vùng nông nghiệp, các khu công nghiệp, khu dân cư, các loại công trình của các ngành theo qui chế của Trung ương về phân công, phân cấp quản lý xây dựng thành phố.

4)- Quản lý qui hoạch Thành phố, giúp Ủy ban nhân dân thành phố xét cấp giấy phép, giải quyết địa điểm và cấp đất cho xây dựng; giúp Ủy ban nhân dân kiểm tra, đôn đốc các ngành, Quận, Huyện thực hiện công tác cải tạo, xây dựng và phát triển ngành mình, Quận, Huyện mình theo đúng qui hoạch chung của thành phố.

5)- Tổ chức nghiên cứu và thông tin khoa học - kỹ thuật. Tổng kết rút kinh nghiệm về công tác qui hoạch và tham gia xây dựng các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, các qui trình, qui phạm, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật - xây dựng của các ngành, các Quận, Huyện thuộc Thành phố.

6)- Quản lý và sử dụng tốt lao động, vật tư và tiền vốn theo đúng chế độ đã quy định. Tổ chức bồi dưỡng và đào tạo cán bộ, công nhân viên về các mặt chính trị, đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ theo sự phân cấp quản lý cán bộ và chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công nhân viên.

Điều 3 .- Viện Qui hoạch đặt dưới quyền điều khiển của một Viện trưởng và có từ 2 đến 3 Viện phó giúp việc. Tổ chức của Viện được hình thành trên cơ sở cải tiến và hoàn thiện các tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất -kỹ thuật về qui hoạch hiện có của Sở Xây dựng Thành phố.

Bộ máy, biên chế và điều lệ hoạt động của Viện do Ông Viện trưởng xây dựng và cùng với Ban Tổ chức chánh quyền trình Ủy ban nhân dân thành phố xét quyết định.

Điều 4 .- Các Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Viện trưởng Viện Qui hoạch Thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

K/T CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 340/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu340/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/1977
Ngày hiệu lực28/04/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 340/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 340/QĐ-UB thành lập Viện Quy hoạch thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 340/QĐ-UB thành lập Viện Quy hoạch thành phố
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu340/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Đình Liệu
        Ngày ban hành28/04/1977
        Ngày hiệu lực28/04/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 340/QĐ-UB thành lập Viện Quy hoạch thành phố

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 340/QĐ-UB thành lập Viện Quy hoạch thành phố