Quyết định 340/QĐ-UBND

Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2014 quản lý, sử dụng nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2014 quản lý nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 340/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Thực hiện Công văn số 299/HĐND-KTNS ngày 04/8/2014 của Thường trực HĐND tỉnh về việc điều tiết 100% cho ngân sách tỉnh đối với khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều tiết 100% cho ngân sách tỉnh đối với khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phần ngân sách địa phương được hưởng).

Việc thu, nộp, quản lý, sử dụng khoản thu này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 203/2013/Nđ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ và quy định tại điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được thực hiện trong năm ngân sách 2014 và 2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Kế hoạch và đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 340/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu340/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2014
Ngày hiệu lực06/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 340/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2014 quản lý nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2014 quản lý nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu340/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Viết Chữ
        Ngày ban hành06/09/2014
        Ngày hiệu lực06/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2014 quản lý nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2014 quản lý nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Quảng Ngãi

            • 06/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực