Quyết định 3404/2007/QĐ-UBND

Quyết định 3404/2007/QĐ-UBND bổ sung chế độ ưu đãi đối với sinh viên tốt nghiệp Thạc sỹ, Tiến sỹ về công tác tại tỉnh Phú Thọ

Quyết định 3404/2007/QĐ-UBND bổ sung chế độ ưu đãi sinh viên tốt nghiệp Thạc sỹ Tiến sỹ công tác Phú Thọ đã được thay thế bởi Quyết định 2640/2009/QĐ-UBND mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 3404/2007/QĐ-UBND bổ sung chế độ ưu đãi sinh viên tốt nghiệp Thạc sỹ Tiến sỹ công tác Phú Thọ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3404/2007/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP THẠC SỸ, TIẾN SỸ VỀ CÔNG TÁC TẠI TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 4463/QĐ-UBND ngày 18/12/2002 quy định chế độ ưu đãi đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân bậc cao, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 689/TTr-SNV ngày 18 tháng 12 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung quy định chế độ ưu đãi đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi về công tác tại tỉnh được quy định tại Tiết 2, Điểm 2, Điều 3 Quyết định số 4463/2002/QĐ-UB ngày 18/12/2002 về quy định chế độ ưu đãi đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân bậc cao, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại tỉnh như sau:

- Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy các trường công lập loại giỏi, tốt nghiệp Thạc sỹ, Tiến sỹ các Trường Đại học trong và ngoài nước có chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của tỉnh được tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển công chức hoặc thi tuyển, xét tuyển viên chức; nếu đơn vị tiếp nhận hết chỉ tiêu biên chế thì được Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung biên chế từ nguồn biên chế dự phòng theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Giao Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 20/3/2003 của UBND tỉnh về việc bổ sung quy định chế độ ưu đãi đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi về công tác tại tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ Quyết định thực hiện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3404/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3404/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực19/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/04/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3404/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3404/2007/QĐ-UBND bổ sung chế độ ưu đãi sinh viên tốt nghiệp Thạc sỹ Tiến sỹ công tác Phú Thọ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3404/2007/QĐ-UBND bổ sung chế độ ưu đãi sinh viên tốt nghiệp Thạc sỹ Tiến sỹ công tác Phú Thọ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3404/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýNguyễn Doãn Khánh
       Ngày ban hành19/12/2007
       Ngày hiệu lực19/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/04/2010
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3404/2007/QĐ-UBND bổ sung chế độ ưu đãi sinh viên tốt nghiệp Thạc sỹ Tiến sỹ công tác Phú Thọ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3404/2007/QĐ-UBND bổ sung chế độ ưu đãi sinh viên tốt nghiệp Thạc sỹ Tiến sỹ công tác Phú Thọ