Quyết định 4463/2002/QĐ-UB

Quyết định 4463/2002/QĐ-UB về chế độ ưu đãi đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân bậc cao, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Quyết định 4463/2002/QĐ-UB chế độ ưu đãi cán bộ khoa học kỹ thuật công nhân bậc cao Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4463/2002/QĐ-UB

Việt Trì, ngày 18 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT BẬC CAO, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI VỀ CÔNG TÁC TẠI TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Xét đề nghị của Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh tại văn bản số 311/TT -TCCQ ngày 19/8/2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định chế độ ưu đãi đối với cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân kỹ thuật bậc cao, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại tỉnh.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1192/1999/QĐ-UB ngày 27/5/1999 và Quyết định số 2222/QĐ-UB ngày 19/7/2001 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ Quyết định thực hiện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Điền

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHOA HỌC, KỸ THUẬT, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT BẬC CAO, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI VỀ CÔNG TÁC TẠI TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4463/2002/QĐ-UB ngày 18/12/2002 của UBND tỉnh Phú Thọ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chế độ ưu đãi:

Thu hút những cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn cao, công nhân kỹ thuật bậc cao, có phẩm chất đạo đức tốt đang công tác ở ngoài tỉnh về tỉnh công tác.

Thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi có phẩm chất đạo đức tốt về tỉnh công tác.

Điều 2. Những đối tượng về tỉnh công tác được hưởng một số chế độ ưu đãi, được khuyến khích phát huy tài năng trong công tác và học tập nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đối tượng và chế độ ưu đãi:

1. Đối tượng là cán bộ, công chức.

a. Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học tuổi đời từ 50 trở xuống đối với nam, với nữ.

b. Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Dược sĩ chuyên khoa II và giảng viên cao cấp các trường đại học, tuổi từ 45 trở xuống đối với nam, 40 trở xuống đối với nữ.

c. Công nhân kỹ thuật có tay nghề bậc cao nhất của nghề đó, tuổi từ 45 trở xuống về làm giáo viên giảng dạy nghề tại các trường, các trung tâm đào tạo nghề thuộc tỉnh quản lý biên chế và quỹ tiền lương.

- Các đối tượng ở điểm a được trợ cấp ưu đãi 1 lần 20 triệu đồng; ở điểm b: 15 triệu đồng; ở điểm c: 10 triệu đồng và hỗ trợ tiền sử dụng đất ở nói ở điểm 3 điều này.

2. Đối tượng là học sinh giỏi, sinh viên giỏi gồm:

- Học sinh phổ thông trung học phải đạt giải quốc gia, giải quốc tế vào học đại học hệ chính quy, bản thân và gia đình hợp đồng cam kết sau khi tốt nghiệp đại học về tỉnh công tác, kết thúc khóa học đạt được kết quả tốt nghiệp loại giỏi được trợ cấp 500.000 đồng một tháng học, được lĩnh một lần sau khi ra trường.

- Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi hệ chính quy tại các trường đại học trong và ngoài nước (Bao gồm sinh viên đã ký hợp đồng cam kết và sinh viên tình nguyện sau khi tốt nghiệp về tỉnh công tác) được trợ cấp 1 lần 5 triệu đồng và hỗ trợ tiền sử dụng đất ở nói ở điểm 3 điều này. Được bố trí nơi làm việc theo nguyện vọng, đúng ngành nghề đào tạo. Sau khi được bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức được xét cử đi đào tạo sau, trên đại học theo nhu cầu của tỉnh.

3. Chế độ ưu đãi về đất ở:

Đối tượng nói ở điều 3 nếu có nhu cầu về đất ở, có đủ điều kiện và tiêu chuẩn cấp đất, được tỉnh tạo điều kiện xét cấp đất ở theo quy hoạch nơi cán bộ đó công tác. Được hỗ trợ tiền sử dụng đất ở theo giá do UBND tỉnh quy định. Cụ thể như sau:

+ Hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất ở đối với Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học.

+ Hỗ trợ 60% tiền sử dụng đất ở đối với Tiến sĩ, thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Dược sĩ chuyên khoa II, giảng viên cao cấp các trường đại học và công nhân kỹ thuật có tay nghề bậc cao nhất của nghề đó.

+ Hỗ trợ 50% tiền sử dụng đất ở đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi.

4. Kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi cho các đối tượng nói tại Điểm 1, 2, 3 điều này do ngân sách tỉnh đảm bảo. Riêng các đối tượng về công tác tại các doanh nghiệp Nhà nước do doanh nghiệp đảm bảo.

Điều 4. Đối tượng là học sinh phổ thông trung học đạt giải quốc gia, quốc tế, giao cho ban tổ chức chính quyền ký hợp đồng, cam kết với bản thân và gia đình, đồng thời quản lý, kiểm tra kết quả học tập và trả trợ cấp cho sinh viên theo quy định của tỉnh.

Điều 5. Các đối tượng nói tại điểm 1 điều 3, nếu về khối Đảng, đoàn thể, hồ sơ gửi Ban tổ chức Tỉnh ủy, nếu về khối hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước, hồ sơ gửi Ban Tổ chức chính quyền để hướng dẫn hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp về quản lý tổ chức và cán bộ công chức của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Điều 6. Các cơ quan Nhà nước, các cấp chính quyền, cơ quan tiếp nhận và sử dụng cán bộ công chức tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức phát huy cao nhất khả năng nghề nghiệp, tiếp tục phấn đấu vươn lên cống hiến tài năng và phát triển.

Điều 7. Đối tượng quy định tại điều 3 sau khi về tỉnh công tác, nếu có nguyện vọng xin chuyển công tác đến nơi khác không thuộc tỉnh quản lý biên chế quỹ tiền lương, phải có thời gian công tác tối thiểu 15 năm đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, 10 đối với các đối tượng còn lại và phải được đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy (nếu thuộc diện Tỉnh ủy quản lý) hoặc của UBND tỉnh ( nếu thuộc diện UBND tỉnh quản lý). Nếu vi phạm quy định này phải hoàn lại chế độ ưu đãi đã nhận theo quy định của tỉnh

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Ban Tổ chức chính quyền bố trí biên chế dự phòng thực hiện chính sách thu hút theo quy định này.

Điều 9. Các cơ quan thông tin đại chúng, UBND các huyện, thành, thị, các sở, ban ngành, các trường phổ thông trung học phổ biến rộng rãi quy định này.

Điều 10. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh các đơn vị phản ảnh về Ban Tổ chức chính quyền để báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4463/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4463/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2002
Ngày hiệu lực18/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4463/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 4463/2002/QĐ-UB chế độ ưu đãi cán bộ khoa học kỹ thuật công nhân bậc cao Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 4463/2002/QĐ-UB chế độ ưu đãi cán bộ khoa học kỹ thuật công nhân bậc cao Phú Thọ
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu4463/2002/QĐ-UB
      Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
      Người kýNguyễn Hữu Điền
      Ngày ban hành18/12/2002
      Ngày hiệu lực18/12/2002
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật18 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4463/2002/QĐ-UB chế độ ưu đãi cán bộ khoa học kỹ thuật công nhân bậc cao Phú Thọ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4463/2002/QĐ-UB chế độ ưu đãi cán bộ khoa học kỹ thuật công nhân bậc cao Phú Thọ