Quyết định 3405/QĐ-UB

Quyết định 3405/QĐ-UB Về thay đổi thành viên Ban chỉ đạo thực hiện 4 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, lĩnh vực vệ sinh môi trường và quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3405/QĐ-UB thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong Xây dựng ATGT người lang thang xin ăn


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3405/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 4 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG, LĨNH VỰC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, LĨNH VỰC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI LANG THANG XIN ĂN, SINH SỐNG NƠI CÔNG CỘNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 4073/QĐ-UB ngày 29 tháng 9 năm 2003 của
ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 4 Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, trật tự an toàn giao thông đường bộ, vệ sinh môi trường và quản lý người lang thang xin ăn,
sinh sống nơi công cộng ;
Nhằm triển khai thực hiện các Quyết định số 104/2003/QĐ-UB
Quyết định số 105/2003/QĐ-UB Quyết định số 106/2003/QĐ-UB
Quyết định số 107/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố ;
Xét nhu cầu và năng lực cán bộ ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cử Ông Trương Văn Lắm, Phó Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố thay thế Ông Lâm Văn Ba, làm thành viên

Ban chỉ đạo thực hiện 4 Quyết định của ủy ban nhân dân thành phố về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, lĩnh vực vệ sinh môi trường và quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân

thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện, các thành viên của Ban chỉ đạo thực hiện 4 Quyết định, Ông Trương Văn Lắm và Ông Lâm Văn Ba chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (PC/L)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3405/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3405/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2004
Ngày hiệu lực07/07/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3405/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 3405/QĐ-UB thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong Xây dựng ATGT người lang thang xin ăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3405/QĐ-UB thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong Xây dựng ATGT người lang thang xin ăn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3405/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành07/07/2004
        Ngày hiệu lực07/07/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3405/QĐ-UB thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong Xây dựng ATGT người lang thang xin ăn

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3405/QĐ-UB thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong Xây dựng ATGT người lang thang xin ăn

         • 07/07/2004

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/07/2004

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực