Quyết định 3408/QĐ-UBND

Quyết định 3408/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 31/10/2015 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn

Nội dung toàn văn Quyết định 3408/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3408/QĐ-UBND

 Bình Thuận, ngày 30 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/10/2015 ĐÃ HẾT THỜI HẠN, THỜI HIỆU CÓ HIỆU LỰC, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG KHÔNG CÒN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật quy định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn (danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH ĐƯỢC BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3408/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Stt

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do bãi bỏ

1

94/1999/QĐ-CT.UBBT

11/08/1999

V/v Quy định mức thu, phân phối và sử dụng tiền thu từ dịch vụ điều trị bệnh bằng máy châm cứu laser bán dẫn của Hội chữ thập đỏ tỉnh

Hiện nay thực hiện theo quy định mức thu viện phí tại Quyết định 53/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014

2

46/2001/QĐ-CT.UBBT

13/8/2001

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Hàm Tân

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế địa phương và quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015 đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 04/5/2015. Đồng thời, tại địa phương đã có các quy hoạch phân khu du lịch

3

43/2002/ QĐ-UBBT

21/6/2002

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Tiến Thành (Phan Thiết) – Hàm Thuận Nam

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế địa phương và quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015 đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 04/5/2015. Đồng thời, tại địa phương đã có các quy hoạch phân khu du lịch

4

39/2003/
QĐ-UBBT

29/5/2003

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Bắc Bình

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế địa phương và quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015 đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 04/5/2015. Đồng thời, tại địa phương đã có các quy hoạch phân khu du lịch

5

48/2005/
QĐ-UBND

08/05/2005

Về việc bãi bỏ Quyết định số 51/2002/QĐ-UBBT ngày 19/8/2002 của UBND tỉnh

Đã thực hiện xong

6

89/2006/
QĐ-UBND

21-11-2006

Về việc Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các lớp đào tạo tập trung chính quy hệ B của Trường Trung học Y tế Bình Thuận

Thực tế hiện nay đơn vị không thực hiện nữa do không phù hợp với cơ chế tuyển sinh

7

36/2009/
QĐ-UBND

22/6/2009

Ban hành Quy chế giám sát, đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp thuộc tỉnh Bình Thuận

Hiện nay áp dụng theo Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh Quy định về khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính công trên địa bàn tỉnh

8

56/2012/
QĐ-UBND

19/12/2012

V/v Quy định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2013

Do hết niên độ ngân sách 2013

9

02/2014/
QĐ-UBND

08/01/2014

Ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận

Hiện nay việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công thương (UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 2473/UBND-KTN ngày 28/7/2015)

10

49/CT-CT.UBBT

14/9/1998

Về việc triển khai thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan

Hiện nay thực hiện theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (đã bãi bỏ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ)

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3408/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3408/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2015
Ngày hiệu lực30/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3408/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3408/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3408/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3408/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýLê Tiến Phương
       Ngày ban hành30/11/2015
       Ngày hiệu lực30/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3408/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3408/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 2015

           • 30/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực