Quyết định 342/QĐ-UBND

Quyết định 342/QĐ-UBND năm 2016 đính chính Quyết định 59/2015/QĐ-UBND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 342/QĐ-UBND đính chính 59/2015/QĐ-UBND vốn đầu tư phát triển Bình Dương 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 342/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 18 tháng 02 năm 2016.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2015/QĐ-UBND NGÀY 22/12/2015 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2020.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Xét báo cáo và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 106/SKHĐT-TH ngày 29/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND như sau:

1. Tại phần Địa danh, ngày, tháng năm ban hành văn bản của Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ghi: “Bình Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2015”.

Nay sửa thành: “Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 12 năm 2015.

2. Tại Điểm b, Khoản 2, Mục IV Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ghi: “Chuẩn hộ nghèo được xác định căn cứ theo Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh và số hộ nghèo được xác định căn cứ vào số liệu công b của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến hết năm 2014”.

Nay sửa thành: “S hộ nghèo được xác định căn cứ vào số liệu công bố của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến hết năm 2014”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị trực thuộc và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTT
QVN tỉnh;
- CT
, các PCT;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể(60);
- UBND các huyện, thị xã, TP.Thủ Dầu Một;
- LĐVP,
CV, Website, Công báo;
- Lưu VT
.

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 342/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu342/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2016
Ngày hiệu lực18/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 342/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 342/QĐ-UBND đính chính 59/2015/QĐ-UBND vốn đầu tư phát triển Bình Dương 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 342/QĐ-UBND đính chính 59/2015/QĐ-UBND vốn đầu tư phát triển Bình Dương 2016 2020
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu342/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thanh Liêm
       Ngày ban hành18/02/2016
       Ngày hiệu lực18/02/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 342/QĐ-UBND đính chính 59/2015/QĐ-UBND vốn đầu tư phát triển Bình Dương 2016 2020

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 342/QĐ-UBND đính chính 59/2015/QĐ-UBND vốn đầu tư phát triển Bình Dương 2016 2020

          • 18/02/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/02/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực