Quyết định 343/2003/QĐ-NHNN

Quyết định 343/2003/QĐ-NHNN sửa đổi Điều 1 Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7 về đối tượng cho vay bằng ngoại tệ của các Tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Quyết định 343/2003/QĐ-NHNN đối tượng cho vay bằng ngoại tệ tổ chức tín dụng sửa đổi Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7 đã được thay thế bởi Quyết định 966/2003/QĐ-NHNN cho vay bằng ngoại tệ tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú và được áp dụng kể từ ngày 17/09/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 343/2003/QĐ-NHNN đối tượng cho vay bằng ngoại tệ tổ chức tín dụng sửa đổi Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 343/2003/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 343/2003/QĐ-NHNN NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 418/2000/QĐ-NHNN7 NGÀY 21/9/2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ ĐỐI TƯỢNG CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối và Nghị định số 05/2001/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 418/2000/QĐ-NHNN7 ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về đối tượng cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng như sau:

"Điều 1. Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn sau đây:

1. Để thanh toán cho nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng.

2. Để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu; các nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh của khách hàng có nguồn thu ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam hoặc không có nguồn thu ngoại tệ nhưng được quyền mua ngoại tệ để trả nợ vay theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

3. Dưới hình thức chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu.

4. Để trả nợ nước ngoài trước hạn, nếu dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh sử dụng khoản vay nước ngoài đó có hiệu quả.

5. Đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

6. Để thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.".

Điều 2. Quyết dịnh này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, khách hàng vay chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phùng Khắc Kế

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 343/2003/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu343/2003/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2003
Ngày hiệu lực20/05/2003
Ngày công báo05/05/2003
Số công báoSố 32
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2003
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 343/2003/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 343/2003/QĐ-NHNN đối tượng cho vay bằng ngoại tệ tổ chức tín dụng sửa đổi Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 343/2003/QĐ-NHNN đối tượng cho vay bằng ngoại tệ tổ chức tín dụng sửa đổi Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu343/2003/QĐ-NHNN
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýPhùng Khắc Kế
     Ngày ban hành10/04/2003
     Ngày hiệu lực20/05/2003
     Ngày công báo05/05/2003
     Số công báoSố 32
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2003
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 343/2003/QĐ-NHNN đối tượng cho vay bằng ngoại tệ tổ chức tín dụng sửa đổi Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 343/2003/QĐ-NHNN đối tượng cho vay bằng ngoại tệ tổ chức tín dụng sửa đổi Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7