Quyết định 343/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 343/QĐ-BVHTTDL năm 2014 thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nội dung toàn văn Quyết định 343/QĐ-BVHTTDL năm 2014 thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn hóa Du lịch


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 343/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 20111 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ khoa học, Công nghệ và Môi trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Ban Biên tập) gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban và các Phó trưởng ban:

a) Ông Phan Đình Tân, Chánh Văn phòng Bộ - Trưởng ban;

b) Ông Đàm Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao - Phó trưởng ban;

c) Ông Nguyễn Thành Vượng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Du lịch - Phó trưởng ban;

d) Bà Vũ Ngọc Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Phó trưởng ban.

2. Ủy viên:

a) Ông Hoàng Hữu Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ;

b) Bà Lê Thị Phượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

c) Ông Trần Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài Chính;

d) Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

đ) Bà Đinh Nguyễn Phương Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

e) Ông Phạm Cao Thái, Phó Chánh Thanh tra Bộ;

g) Ông Bùi Trung Kiên, Trưởng phòng Tổng hợp, Tuyên truyền Văn phòng Bộ;

h) Bà Đoàn Quỳnh Dung, Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức Văn phòng Bộ.

Điều 2. Ban Biên tập có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin và phối hợp xử lý các dịch vụ công, đảm bảo những nội dung đăng tải trên Cổng thông tin điện tử.

2. Đề xuất cải tiến nội dung thông tin phù hợp với tình hình phát triển và yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Trưởng Ban Biên tập xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, đề xuất kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Biên tập, công tác viên, bộ phận thư ký, trị sự theo yêu cầu vận hành Cổng thông tin điện tử.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Biên tập, công tác viên, bộ phận thư ký, trị sự được chi từ kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB, (25).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 343/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu343/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2014
Ngày hiệu lực21/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 343/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 343/QĐ-BVHTTDL năm 2014 thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn hóa Du lịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 343/QĐ-BVHTTDL năm 2014 thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn hóa Du lịch
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu343/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Đặng Thị Bích Liên
        Ngày ban hành21/02/2014
        Ngày hiệu lực21/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 343/QĐ-BVHTTDL năm 2014 thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn hóa Du lịch

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 343/QĐ-BVHTTDL năm 2014 thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn hóa Du lịch

            • 21/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực