Quyết định 3430/QĐ-UBND

Quyết định 3430/QĐ-UBND năm 2011 điều chỉnh chế độ thù lao đối với cộng tác viên thể dục thể thao cấp xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 3430/QĐ-UBND năm 2011 chế độ thù lao cộng tác viên thể thao Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm pháp luật Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 3430/QĐ-UBND năm 2011 chế độ thù lao cộng tác viên thể thao Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3430/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI CỘNG TÁC VIÊN THỂ DỤC THỂ THAO CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Thực hiện Công văn số 14408/BTC-HCSN ngày 27/10/2010 của Bộ Tài chính về chế độ thù lao đối với cộng tác viên thể dục thể thao;

Xét Tờ trình số 2377/TTr-LSSVHTTDL-TC ngày 21/12/2011 của Liên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kinh phí trả thù lao hàng tháng cho mỗi cộng tác viên Thể dục Thể thao cấp xã, phường, thị trấn từ mức 380.000 đồng/người/tháng tại điểm c, Điều 1 trong Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 13/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh sang mức: bằng 60% mức tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định.

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2012.

Các nội dung khác của Quyết định 1911/QĐ-UBND ngày 13/8/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh được giữ nguyên.

Điều 2. Nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh chi trả theo dự toán ngân sách hàng năm bố trí cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Ủy ban TDTT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCTUBND;
- Sở Nội vụ, Sở Tư pháp;
- PVP (đ/c Bình);
- TTTT&CB, TCTM, TH;
- Lưu: VT, VX (T.37).

CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3430/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3430/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2011
Ngày hiệu lực30/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3430/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3430/QĐ-UBND năm 2011 chế độ thù lao cộng tác viên thể thao Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3430/QĐ-UBND năm 2011 chế độ thù lao cộng tác viên thể thao Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3430/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýLữ Ngọc Cư
        Ngày ban hành30/12/2011
        Ngày hiệu lực30/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3430/QĐ-UBND năm 2011 chế độ thù lao cộng tác viên thể thao Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3430/QĐ-UBND năm 2011 chế độ thù lao cộng tác viên thể thao Đắk Lắk