Quyết định 346/TTg

Quyết định 346/TTg năm 1996 về nhiệm vụ quyền hạn Cục khuyến nông và khuyến lâm trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 346/TTg nhiệm vụ quyền hạn Cục khuyến nông và khuyến lâm thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã được thay thế bởi Nghị định 86/2003/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 346/TTg nhiệm vụ quyền hạn Cục khuyến nông và khuyến lâm thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 346/TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỤC KHUYẾN NÔNG VÀ KHUYẾN LÂM TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 13/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ ban hành bản quy định về công tác khuyến nông;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cục khuyến nông và khuyến lâm là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về trồng trọt (trừ trồng rừng), chăn nuôi và chủ trương về công tác khuyến nông và khuyến lâm của Chính phủ.

Cục khuyến nông và khuyến lâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, kinh phí hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp, được mở tài khoản riêng.

Trụ sở của Cục đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Căn cứ vào Nghị định 13/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ quy định về công tác khuyến nông, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Cục khuyến nông và khuyến lâm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 346/TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu346/TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/1996
Ngày hiệu lực28/05/1996
Ngày công báo15/09/1996
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2003
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 346/TTg nhiệm vụ quyền hạn Cục khuyến nông và khuyến lâm thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 346/TTg nhiệm vụ quyền hạn Cục khuyến nông và khuyến lâm thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu346/TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành28/05/1996
     Ngày hiệu lực28/05/1996
     Ngày công báo15/09/1996
     Số công báoSố 17
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2003
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 346/TTg nhiệm vụ quyền hạn Cục khuyến nông và khuyến lâm thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 346/TTg nhiệm vụ quyền hạn Cục khuyến nông và khuyến lâm thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn