Quyết định 3473/QĐ-UBND

Quyết định 3473/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hà1nh

Nội dung toàn văn Quyết định 3473/QĐ-UBND vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn tỉnh Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3473/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Chương trình MTQG năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 88/TTr-SKHĐT ngày 09/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016, chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh. Các nội dung khác không điều chỉnh trong Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2016 CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Tên đơn vị

Theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh

Tăng (+), giảm (-)

Kế hoạch vốn điều chỉnh

Ghi chú

XII

Các nội dung khác

2.207

0

2.207

 

3

Hỗ trợ hoạt động Ban Chỉ đạo XD NTM tỉnh

571

0

571

 

a

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chi cho hoạt động kiểm tra, giám sát, tổ chức họp sơ kết, tổng kết chương trình, công tác phí đi dự Hội nghị, tập huấn do Trung ương tổ chức, thẩm định kết quả xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới).

311

-35

276

 

b

Sở Kế hoạch và Đầu tư

80

-15

65

 

c

Sở Tài chính

80

-15

65

 

d

Sở Xây dựng

40

-5

35

 

e

Sở Tài nguyên và Môi trường

60

-10

50

 

7

Dự án Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện dự án việc làm, dạy nghề.

0

80

80

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3473/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3473/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2016
Ngày hiệu lực29/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3473/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3473/QĐ-UBND vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn tỉnh Bình Định 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3473/QĐ-UBND vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn tỉnh Bình Định 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3473/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýPhan Cao Thắng
       Ngày ban hành29/09/2016
       Ngày hiệu lực29/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3473/QĐ-UBND vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn tỉnh Bình Định 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3473/QĐ-UBND vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn tỉnh Bình Định 2016

            • 29/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực