Quyết định 3491/1999/QĐ-UBND

Quyết định 3491/1999/QĐ-UBND phân cấp ký quyết định trong lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức nhà nước do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3491/1999/QĐ-UBND phân cấp ký quyết định quản lý cán bộ tỉnh Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 3491/1999/QĐ-UB

Tân an, ngày 22 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP KÝ QUYẾT ĐỊNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ quyết định số 235/QĐ.TU ngày 30/7/1993 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về phân cấp quản lý cán bộ;

Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ban hành ngày 26/02/1998, các Nghị định số 95, 96, 97/1998/NĐ.CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ và các Thông tư số 04/1999/TT.TCCP ngày 20/3/1999, Thông tư số 05/1999/TT.TCCP ngày 27/3/1999, số 28/1999/TT.BTC.CBCP ngày 31/7/1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ qui định và hướng dẫn về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, về chế độ thôi việc, xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền ký quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm, đề bạt, nâng bậc lương, xử lý kỷ luật, cho nghỉ hưu, cho thôi việc đối với cán bộ, công chức Nhà nước thuộc các ngành các cấp trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định đối với các chức danh sau đây:

- Các chức danh công chức thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng các Doanh nghiệp Nhà nước.

- Các chức danh công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương.

2. Ủy quyền cho Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh ký quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động trong phạm vi từ huyện về tỉnh và ngược lại, từ Sở ngành này sang Sở ngành khác, đối với các chức danh công chức ngoài diện Tỉnh ủy quản lý và ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm. Trường hợp chuyển ra khỏi khu vực HCSN hoặc ra khỏi tỉnh và nhận người ngoài tỉnh phải có ý kiến chấp thuận của ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Giao cho Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh:

3.1. Thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh duyệt để thoả thuận với Thủ trưởng các Sở ngành và Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thị ký quyết định bổ nhiệm, đề bạt các chức danh Trưởng, Phó phòng ban chuyên môn và Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Sở ngành, huyện thị.

3.2. Thẩm định và thoả thuận để Thủ trưởng các Sở ngành và Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thị ký quyết định nâng lương đối với chức danh công chức ngạch Chuyên viên và tương đương trở xuống.

3.3. Thẩm định và thoả thuận để Thủ trưởng các Sở ngành và Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thị ký quyết định xử lý kỷ luật từ hình thức hạ ngạch lương đến hình thức buộc thôi việc đối với công chức ngạch Chuyên viên và tương đương.

4. Giao cho Thủ trưởng các Sở ngành và Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thị:

4.1. Ký quyết định điều động, bổ nhiệm cho nghỉ hưu hoặc cho thôi việc đối với công chức thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý, ngoài các đối tượng qui định tại điểm 1 và 2 nêu trên.

4.2. Ký quyết định nâng bậc lương đối với công chức ngạch Chuyên viên và tương đương trở xuống theo nội dung qui định tại điểm 3.2 nêu trên.

4.3. Ký quyết định xử lý kỷ luật đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống. Trường hợp qui định tại điểm 3.3 phải có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, giao cho Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh hướng dẫn thực hiện. Các qui định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Thủ trưởng Sở ngành và Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận :
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh.
- Thành viên UBND tỉnh.
- Như điều III
- NC.UB- Lưu u/UQ.BTCCQ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3491/1999/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3491/1999/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/1999
Ngày hiệu lực22/11/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3491/1999/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3491/1999/QĐ-UBND phân cấp ký quyết định quản lý cán bộ tỉnh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3491/1999/QĐ-UBND phân cấp ký quyết định quản lý cán bộ tỉnh Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3491/1999/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýNguyễn Thanh Tuấn
        Ngày ban hành22/11/1999
        Ngày hiệu lực22/11/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3491/1999/QĐ-UBND phân cấp ký quyết định quản lý cán bộ tỉnh Long An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3491/1999/QĐ-UBND phân cấp ký quyết định quản lý cán bộ tỉnh Long An

            • 22/11/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/11/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực