Quyết định 35/2006/QĐ-BTC

Quyết định 35/2006/QĐ-BTC ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho năm 2006 để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 35/2006/QĐ-BTC Danh mục hàng hóa thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 2006 thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc đã được thay thế bởi Thông tư 45/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và được áp dụng kể từ ngày 04/07/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2006/QĐ-BTC Danh mục hàng hóa thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 2006 thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc


BỘ TÀI CHÍNH

******

 

                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số:  35/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG  HÓA VÀ THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM CHO NĂM 2006  ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN-TRUNG QUỐC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Điều 11 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (tại quyết định này gọi tắt là Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc), ký ngày 29 tháng 11 năm 2004 tại Lào và Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Trung Quốc về một số vấn đề trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc, ký ngày 18 tháng 7 năm 2005 tại Trung Quốc, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 257/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2005;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 216/VPCP-QHQT ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ;
Sau khi tham khảo ý kiến tham gia của các Bộ, Ngành có liên quan và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc (thuế suất ACFTA của Việt Nam) cho năm 2006 .

Điều 2 . Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 01 tháng 01 năm  2006./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng  Quốc hội;
-  Văn phòng  Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án  NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc TW    
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;                     
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ;
- Công báo;
- Lưu: VT, Vụ HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung


 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2006/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2006/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2006
Ngày hiệu lực11/07/2006
Ngày công báo26/06/2006
Số công báoTừ số 28 đến số 29
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/07/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2006/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 35/2006/QĐ-BTC Danh mục hàng hóa thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 2006 thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 35/2006/QĐ-BTC Danh mục hàng hóa thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 2006 thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu35/2006/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýTrương Chí Trung
     Ngày ban hành12/06/2006
     Ngày hiệu lực11/07/2006
     Ngày công báo26/06/2006
     Số công báoTừ số 28 đến số 29
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/07/2007
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 35/2006/QĐ-BTC Danh mục hàng hóa thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 2006 thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2006/QĐ-BTC Danh mục hàng hóa thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 2006 thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc