Quyết định 35/2012/QĐ-UBND

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND quy định mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 490/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 27/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2012/QĐ-UBND mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2012/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 12 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 12/11/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa VIII kỳ họp thứ 6;

Theo Tờ trình số 1548/TTr-BCH ngày 26/11/2012 của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh:

a) Cơ quan Nhà nước, Đảng, Đoàn thể các cấp và các trường học.

b) Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế.

c) Hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (kể cả hộ kinh doanh nhà trọ được cấp giấy phép).

d) Hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại địa phương hoặc có thời gian tạm trú tại địa phương từ 06 tháng trở lên (trừ những hộ ở phòng trọ).

đ) Các tổ chức, cá nhân khác ở trong và ngoài nước.

2. Mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh.

Đối tượng vận động

Mức vận động

a) - Cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể và các cơ quan khác đóng trên địa bàn huyện.

- Cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể và các cơ quan khác đóng trên địa bàn thành phố Trà Vinh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện.

20.000 đồng/tháng

50.000 đồng/tháng

b) Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế:

- Dưới 200 công nhân

- Từ 200 đến dưới 1.000 công nhân

- Từ 1.000 đến dưới 3.000 công nhân

- Từ 3.000 công nhân trở lên

 


50.000 đồng/tháng

150.000 đồng/tháng

250.000 đồng/tháng

300.000 đồng/tháng

c) Hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (kể cả hộ kinh doanh nhà trọ được cấp giấy phép) có bậc thuế môn bài từ bậc 1 đến bậc 6.

- Hộ có bậc thuế môn bài (bậc 1 - 2)

- Hộ có bậc thuế môn bài (bậc 3 - 4)

- Hộ có bậc thuế môn bài (bậc 5 - 6)

 


30.000 đồng/tháng

20.000 đồng/tháng

10.000 đồng/tháng

d) Hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại địa phương hoặc có thời gian tạm trú tại địa phương từ 6 tháng trở lên (trừ những hộ ở phòng trọ):

- Hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại các phường

- Hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại các thị trấn

- Hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại các xã

 


10.000 đồng/tháng

8.000 đồng/tháng

5.000 đồng/tháng

- Đối với các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước, ngoài nước: mức đóng góp dựa vào khả năng và sự tự nguyện.

- Trường hợp có sự tự nguyện đóng góp cao hơn mức vận động thì tiếp nhận theo mức tự nguyện.

3. Đối tượng miễn vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh:

Những gia đình trong diện chính sách gồm: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Thương binh; bệnh binh; gia đình liệt sĩ (đang hưởng tuất); gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động; gia đình nghèo, gia đình cận nghèo có đời sống khó khăn; gia đình Dân quân tự vệ.

Những trường hợp trên nếu có tinh thần tự nguyện, tự giác xin tham gia đóng góp xây dựng Quỹ quốc phòng - an ninh vẫn được tiếp nhận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở - Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện - thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2012
Ngày hiệu lực22/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/03/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2012/QĐ-UBND mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2012/QĐ-UBND mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Khiêu
        Ngày ban hành12/12/2012
        Ngày hiệu lực22/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/03/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2012/QĐ-UBND mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2012/QĐ-UBND mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Trà Vinh