Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương năm học 2019-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2019/QĐ-UBND thu nộp học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tỉnh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2019/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ QUÝ ĐÔN, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG NĂM HỌC 2019 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điu của Luật Gio dục năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chnh phủ quy định về cơ chế thu, quản l học ph đối với cơ sở gio dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chnh sách miễn, giảm học ph, hỗ trợ chi ph học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 thng 3 năm 2016 của Liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chnh - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chnh phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học ph đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chnh sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi ph học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 thng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học ph tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017-2018, lộ trình đến năm học 2020- 2021;

Theo đề nghị của Gim đốc Sở Tài chnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2019-2020 như sau:

1. Mức học phí:

- Khối lớp 6 và khối lớp 7 là 1.827.000 đồng/học sinh/tháng.

- Khối lớp 8 là 1.533.000 đồng/học sinh/tháng.

- Khối lớp 9 là 894.000 đồng/học sinh/tháng.

Ngoài mức thu trên, học sinh không phải đóng góp gì thêm cho nhà trường.

2. Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng:

Việc miễn, giảm học phí và quy định khác về thu, nộp, quản lý và sử dụng thực hiện theo Nghđịnh số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. /

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phể báo cáo);
- Bộ Tài chnh ể báo cáo);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo ể báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ tư pháp) ể báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy ể báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh;
- Trưng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm CNTT - VP UBND tnh;
- Lưu: VP, Thư (50b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2019
Ngày hiệu lực20/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2019/QĐ-UBND thu nộp học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tỉnh Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2019/QĐ-UBND thu nộp học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tỉnh Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành08/08/2019
        Ngày hiệu lực20/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 35/2019/QĐ-UBND thu nộp học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tỉnh Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2019/QĐ-UBND thu nộp học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tỉnh Hải Dương

            • 08/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực