Quyết định 3522/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định 3522/2002/QĐ-BGTVT về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Thừa Thiên-Huế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 3522/2002/QĐ-BGTVT vùng nước cảng biển địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế khu vực trách nhiệm Cảng vụ Thừa Thiên-Huế đã được thay thế bởi Quyết định 40/2007/QĐ-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển tỉnh Thừa Thiên Huế khu vực quản lý Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 20/09/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 3522/2002/QĐ-BGTVT vùng nước cảng biển địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế khu vực trách nhiệm Cảng vụ Thừa Thiên-Huế


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3522/2002/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VÙNG NƯỚC CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH THỪA THIÊN-HUẾ VÀ KHU VỰC TRÁCH NHIỆM CỦA CẢNG VỤ THỪA THIÊN-HUẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Điều 58 Bộ Luật Hàng Hải Việt ngày 30 tháng 06 năm 1990;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/03/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế tại Công văn số 777/UB-GT ngày 12 tháng 04 năm 2002;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế - vận tải và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế bao gồm:

- Vùng nước trước cầu cảng Thuận An, cảng Xăng dầu Thuận An và cảng Chân Mây.

- Vùng nước của các tuyến luồng vào cảng, vùng neo đậu, chuyển tải, tránh bão thuộc khu vực cảng Thuận An, cảng Xăng dầu Thuận An và cảng Chân Mây.

Điều 2: Phạm vi vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế được tính theo mực nước thủy triều lớn nhất, nằm trong giới hạn như sau:

1. Khu vực cảng Thuận An và cảng Xăng dầu Thuận An:

a) Về phía đất liền: là vùng nước được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm có tọa độ sau:

A1. 16o33’24”N; 107o38’38”E

A2. 16o33’06”N; 107o38’25”E

A3. 16o33’00”N; 107o37’48”E

A4. 16o33’35”N; 107o37’09”E

A5. 16o33’54”N; 107o37’12”E

- Ở phía Đông: từ điểm A1 chạy dọc theo ven bờ đến điểm A7 có tọa độ:

A7. 16o34’00”N; 107o38’30”E

- Ở phía Tây: từ điểm A5 chạy dọc theo ven bờ lên phía Bắc đến điểm A6 có tọa độ:

A6. 16o35’00”N; 107o35’58”E

b) Về phía biển: là vùng nước được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối điểm A6, F1, F2 và A7. Các điểm F1, F2 có tọa độ:

- F1. 16o37’30”N; 107o36’07”E

- F2. 16o35’43”N; 107o40’20”E

2. Khu vực cảng Chân Mây:

a) Về phía vịnh Chân Mây: là toàn bộ vùng nước trong vịnh Chân Mây được giới hạn từ điểm C1, chạy theo bờ vịnh, đến điểm C2. Các điểm C1, C2 có tọa độ:

- C1. 16o20’42”N; 108o01’06”E (mũi Chân Mây Đông)

- C2. 16o20’40”N; 107o57’00”E (mũi Chân Mây Tây)

b) Về phía biển: : là vùng nước được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm C1, B1, B2 và C2. Các điểm B1, B2 có tọa độ:

- B1. 16o22’38”N; 108o01’54”E

- B2. 16o22’38”N; 107o57’51”E

Điều 3: Vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch, neo đậu, chuyển tải, tránh bão cho tầu thuyền vào các cảng: Thuận An, Xăng dầu Thuận An và Chân Mây được quy định như sau:

1. Vùng đón, trả hoa tiêu và kiểm dịch:

a) Khu vực cảng Thuận An và cảng Xăng dầu Thuận An: được giới hạn nửa đường tròn về phía Bắc có bán kính 1,5 hải lý với tâm tại vị trí có tọa độ:

16o35’48”N; 107o37’36”E

b) Khu vực cảng Chân Mây: được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 01 hải lý với tâm tại vị trí có tọa độ: 16o21’17”N; 108o00’00”E

2. Vùng neo đậu, chuyển tải, tránh bão:

a) Đối với cảng Thuận An và cảng Xăng dầu Thuận An: tại các vị trí có tọa độ:

16o33’30”N; 107o38’03”E và 16o33’54”N; 107o37’42”E.

b) Đối với cảng Chân Mây:

- Cho tầu thuyền có trọng tải dưới 3.000 DWT tại vị trí có tọa độ:

16o19’35”N; 108o00’23”E.

- Cho tầu thuyền có trọng tải từ 3.000 DWT trở lên tại vị trí có tọa độ:

16o19’55”N; 107o59’54”E.

Điều 4: Cảng vụ Thừa Thiên-Huế có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định tại các Bộ Luật Hàng hải Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan đến mọi hoạt động hàng hải trong vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Điều 5: Ngoài phạm vi vùng nước quy định tại Quyết định này, Cảng vụ Thừa Thiên-Huế còn có trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành về trật tự, an toàn hàng hải trong vùng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Điều 6:

1. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

2. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên-Huế, Giám đốc Cảng vụ Thừa Thiên-Huế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG
Phạm Thế Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3522/2002/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3522/2002/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2002
Ngày hiệu lực13/11/2002
Ngày công báo05/12/2002
Số công báoSố 61
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3522/2002/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3522/2002/QĐ-BGTVT vùng nước cảng biển địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế khu vực trách nhiệm Cảng vụ Thừa Thiên-Huế


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3522/2002/QĐ-BGTVT vùng nước cảng biển địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế khu vực trách nhiệm Cảng vụ Thừa Thiên-Huế
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3522/2002/QĐ-BGTVT
     Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
     Người kýPhạm Thế Minh
     Ngày ban hành29/10/2002
     Ngày hiệu lực13/11/2002
     Ngày công báo05/12/2002
     Số công báoSố 61
     Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2007
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 3522/2002/QĐ-BGTVT vùng nước cảng biển địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế khu vực trách nhiệm Cảng vụ Thừa Thiên-Huế

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 3522/2002/QĐ-BGTVT vùng nước cảng biển địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế khu vực trách nhiệm Cảng vụ Thừa Thiên-Huế