Quyết định 355/QĐ-BYT

Quyết định 355/QĐ-BYT năm 2012 phê duyệt Danh mục định mức tạm thời thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 355/QĐ-BYT phê duyệt Danh mục định mức tạm thời thuốc


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 355/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 9 tháng 2 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỊNH MỨC TẠM THỜI THUỐC, HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO ĐỂ LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định 95/NĐ-CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;

Căn cứ các Biên bản họp của Hội đồng tư vấn xây dựng định mức tạm thời về thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao thực hiện các dịch vụ y tế;

Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục định mức tạm thời thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Danh mục này là cơ sở để xây dựng và ban hành giá thu một phần viện phí theo quy định tại Nghị định 95/NĐ-CP ngày 27/8/1997 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 355/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu355/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2012
Ngày hiệu lực09/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(11/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 355/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 355/QĐ-BYT phê duyệt Danh mục định mức tạm thời thuốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 355/QĐ-BYT phê duyệt Danh mục định mức tạm thời thuốc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu355/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Xuyên
        Ngày ban hành09/02/2012
        Ngày hiệu lực09/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (11/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 355/QĐ-BYT phê duyệt Danh mục định mức tạm thời thuốc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 355/QĐ-BYT phê duyệt Danh mục định mức tạm thời thuốc

            • 09/02/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/02/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực