Quyết định 36/2006/QĐ-UBND

Quyết định 36/2006/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 được ký tên, đóng dấu Ủy ban nhân dân quận trên một số văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành

Quyết định 36/2006/QĐ-UBND ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận văn bản hành chính thẩm quyền đã được thay thế bởi Quyết định 07/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 05/10/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2006/QĐ-UBND ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận văn bản hành chính thẩm quyền


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 36/2006/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 21 tháng 06 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ỦY QUYỀN CHO TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ QUẬN 3 ĐƯỢC KÝ TÊN, ĐÓNG DẤU ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TRÊN MỘT SỐ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1935/QĐ-UB-NC ngày 23 tháng 4 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép Ủy ban nhân dân quận 3 tổ chức và hoạt động theo cơ chế “Một cửa, Một dấu”;
Căn cứ Quyết định số 4461/QĐ-UB-NC ngày 22 tháng 8 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy chế tổ chức và làm việc của Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế “Một cửa, Một dấu”;
Căn cứ Quyết định số 341/2004/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện;
Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 1999 của Ủy ban nhân dân quận 3 về việc ban hành quy chế ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 đối với Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc quận theo cơ chế làm việc “Một cửa, Một dấu”;
Căn cứ Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 3 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận 3;
Theo đề nghị của Phòng Nội vụ quận 3 và Báo cáo thẩm định số 102/BC-TP  ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Phòng Tư pháp quận 3
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ủy quyền cho Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 được ký tên và đóng dấu Ủy ban nhân dân quận trên một số văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận 3 như sau:

1. Ký xác nhận ngạch, bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Quận sau khi có sự xét duyệt chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

2. Ký xác nhận những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

3. Ký thông báo nâng lương cho cán bộ, công chức, viên chức hợp đồng sau khi có sự xét duyệt chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

4. Ký xác nhận hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự thuộc Quận.

5. Ký các văn bản hành chính thông thường thuộc lĩnh vực quản lý (báo cáo, kế hoạch, tờ trình, công văn hướng dẫn...).

6. Ký các báo cáo biên chế tiền lương của các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Quận.

7. Ký thông báo tuyển dụng (diện hợp đồng) cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp sau khi có sự xét duyệt chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

8. Ký thông báo chiêu sinh, thông báo triệu tập đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng sau khi có sự xét duyệt chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

9. Ký thư mời cán bộ, công chức, viên chức để trao đổi công tác giải quyết các công việc có liên quan đến lĩnh vực do Phòng phụ trách. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Thình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2006
Ngày hiệu lực28/06/2006
Ngày công báo30/06/2006
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2006/QĐ-UBND ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận văn bản hành chính thẩm quyền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 36/2006/QĐ-UBND ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận văn bản hành chính thẩm quyền
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu36/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrịnh Văn Thình
        Ngày ban hành21/06/2006
        Ngày hiệu lực28/06/2006
        Ngày công báo30/06/2006
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 36/2006/QĐ-UBND ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận văn bản hành chính thẩm quyền

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2006/QĐ-UBND ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận văn bản hành chính thẩm quyền