Quyết định 36/2008/QĐ-UBND

Quyết định 36/2008/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản một số dự án sử dụng nguồn xổ số kiến thiết, cấp quyền sử dụng đất, ngân sách địa phương và bổ sung có mục tiêu năm 2008 tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 36/2008/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 254/QĐHC-CTUBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Tỉnh Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2008/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2008/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB MỘT SỐ DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT, CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2008, TỈNH SÓC TRĂNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 11/12/2007 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách, vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2008, tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Công văn số 69/HĐND-VP ngày 17/11/2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2008, tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB một số dự án sử dụng nguồn ngân sách địa phương, xổ số kiến thiết, cấp quyền sử dụng đất và bổ sung có mục tiêu năm 2008 (đã được giao tại Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 11/12/2007) theo các biểu chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Thống kê phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và thường xuyên báo cáo cho UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Thống kê căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- Lưu: NC, VT.

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2008
Ngày hiệu lực26/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2008/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 36/2008/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu36/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýHuỳnh Thành Hiệp
        Ngày ban hành26/11/2008
        Ngày hiệu lực26/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 36/2008/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2008/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Sóc Trăng