Quyết định 36/2009/QĐ-UBND

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND mức thu, nộp quản lý sử dụng phí sử dụng lề đường đã được thay thế bởi Quyết định 41/2014/QĐ-UBND mức thu nộp quản lý phí sử dụng hè lòng đường lề đường bến bãi Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 30/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2009/QĐ-UBND mức thu, nộp quản lý sử dụng phí sử dụng lề đường


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 36/2009/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 09 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC THU, NỘP, TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN, BÃI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí-lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 về việc quy định danh mục, khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí và 02 quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 896/TTr-STC-GCS ngày 15/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (có Phụ biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Giao Sở Tài chính, Cục Thuế hướng dẫn các đơn vị và các địa phương về biên lai, ấn chỉ; chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Thái

 

MỨC THU, NỘP, TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN, BÃI
(Kèm theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

1. Đối tượng chịu phí, nộp phí: là các đối tượng được phép sử dụng lề đường, bến, bãi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào mục đích đi lại, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng lề đường, bến, bãi.

2. Cơ quan thu phí: Các ban quản lý bến, bãi đậu xe, các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng lề đường, bến, bãi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

3. Mức thu Phí sử dụng lề đường, bến, bãi:

STT

NỘI DUNG

MỨC THU

1

Xe lam nội thành, nội thị

2.000 đồng/lần

2

Xe Taxi nội thành, nội thị

3.000 đồng/lần

3

Xe khách nội thành, nội thị:

 

a

Loại xe dưới 8 chỗ

3.000 đồng/lần

b

Loại xe từ 8 chỗ đến 20 chỗ

4.000 đồng/lần

c

Loại xe trên 20 chỗ

6.000 đồng/lần

4

Xe vãng lai:

 

a

Loại xe nhỏ (xe 8 chỗ hoặc từ 1,5 tấn trở xuống):

 

 

Ban ngày

5.000 đồng/lần

 

Ban đêm

7.000 đồng/lần

b

Loại xe trung (xe trên 8 chỗ đến 20 chỗ hoặc trên 1,5 đến 3,5 tấn):

 

 

Ban ngày

7.000 đồng/lần

 

Ban đêm

10.000 đồng/lần

c

Loại xe lớn (xe trên 20 chỗ hoặc trên 3,5 tấn)

 

 

Ban ngày

10.000 đồng/lần

 

Ban đêm

15.000 đồng/lần

4. Quản lý sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi:

a) Biên lai, chứng từ thu phí thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài chính (do ngành thuế phát hành) và theo hướng dẫn của Cục Thuế Lâm Đồng.

b) Tỷ lệ điều tiết:

- Đơn vị tổ chức thu nộp 100% số thực thu vào ngân sách Nhà nước.

- Cơ quan thu lập dự toán lập kế hoạch chi phí cần thiết phục vụ cho công tác thu phí và được ngân sách Nhà nước cấp lại cho cơ quan thu./-

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2009
Ngày hiệu lực19/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/10/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2009/QĐ-UBND mức thu, nộp quản lý sử dụng phí sử dụng lề đường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/2009/QĐ-UBND mức thu, nộp quản lý sử dụng phí sử dụng lề đường
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýTrần Quang Thái
       Ngày ban hành09/06/2009
       Ngày hiệu lực19/06/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/10/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 36/2009/QĐ-UBND mức thu, nộp quản lý sử dụng phí sử dụng lề đường

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2009/QĐ-UBND mức thu, nộp quản lý sử dụng phí sử dụng lề đường