Quyết định 36/2011/QĐ-UBND

Quyết định 36/2011/QĐ-UBND về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch thác Pongour, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 36/2011/QĐ-UBND phí vào cổng tham quan Khu du lịch thác Pongour đã được thay thế bởi Quyết định 52/2014/QĐ-UBND thu nộp quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 08/11/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2011/QĐ-UBND phí vào cổng tham quan Khu du lịch thác Pongour


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2011/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC THU, NỘP, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ VÀO CỔNG THAM QUAN TẠI KHU DU LỊCH THÁC PONGOUR, HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp Lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí-lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC và Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 về việc quy định danh mục, khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí và 02 quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 1338/TTr-STC ngày 07 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch thác Pongour, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Mức thu phí vào cổng:

- Người lớn: 10.000 đồng/vé/lượt người;

- Trẻ em (cao dưới 1,2 mét): 5.000 đồng/vé/lượt.

Các mức thu trên đã bao gồm thuế GTGT phải nộp, không phân biệt khách sử dụng là người trong nước hay người nước ngoài. Ngoài mức thu phí vào cổng tham quan trên đây đơn vị không được thu thêm tiền của du khách khi họ quay phim, chụp ảnh trong điểm tham quan dưới bất kỳ hình thức nào.

2. Quản lý và sử dụng tiền phí thu được: Công ty TNHH Du lịch Đất Nam có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài chính, Cục Thuế Lâm Đồng để được hướng dẫn về việc in ấn, phát hành vé vào cổng và thực hiện thu nộp, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số tiền thu được theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch thác Pongour.

Điều 3. Giao sở Tài chính, Cục Thuế hướng dẫn đơn vị về biên lai, ấn chỉ; chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Văn hoá Thể thao Du lịch, Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng; Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Đất Nam; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- VP và các Ban HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Lâm Đồng;
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2011
Ngày hiệu lực31/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/11/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2011/QĐ-UBND phí vào cổng tham quan Khu du lịch thác Pongour


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/2011/QĐ-UBND phí vào cổng tham quan Khu du lịch thác Pongour
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýHuỳnh Đức Hòa
       Ngày ban hành21/07/2011
       Ngày hiệu lực31/07/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/11/2014
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 36/2011/QĐ-UBND phí vào cổng tham quan Khu du lịch thác Pongour

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2011/QĐ-UBND phí vào cổng tham quan Khu du lịch thác Pongour