Quyết định 36/2014/QĐ-UBND

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2014/QĐ-UBND bổ sung phân cấp thu chi giữa ngân sách các cấp 2011 2015 Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2014/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 15 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2011/QĐ-UBND NGÀY 07/01/2011 CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ ỔN ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh về việc về bổ sung một số khoản thu và tỷ lệ điều tiết cho ngân sách các cấp theo Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 668/TTr-STC ngày 25/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung điểm 17 - Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, điểm 18 - Thu tiền phạt vi phạm hành chính trong bảng chi tiết tỷ lệ điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách quy định tại khoản 1.2, phần I trong bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2011 - 2015 như sau:

Đơn vị tính: %

STT

Nội dung

NSTƯ

NS cấp tỉnh

NS cấp huyện

NS cấp xã

17

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

 

 

 

 

 

+ Đối với giấy phép do Trung ương cấp

70

30

 

 

 

+ Đối với giấy phép do UBND tỉnh cấp

 

20

40

40

18

Thu tiền phạt vi phạm hành chính

 

 

 

 

-

Thu tiền phạt vi phạm hành chính (trừ khoản thu tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa)

 

 

 

 

 

+ Do cơ quan thuộc cấp tỉnh thực hiện

 

100

 

 

 

+ Do cơ quan thuộc cấp huyện thực hiện

 

 

100

 

 

+ Do cấp xã thực hiện

 

 

 

100

-

Thu tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

70

20

10

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND có hiệu lực; bãi bỏ Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời tỷ lệ điều tiết nguồn thu về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Duy Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2014
Ngày hiệu lực20/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2014/QĐ-UBND bổ sung phân cấp thu chi giữa ngân sách các cấp 2011 2015 Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/2014/QĐ-UBND bổ sung phân cấp thu chi giữa ngân sách các cấp 2011 2015 Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýLê Duy Thành
       Ngày ban hành15/08/2014
       Ngày hiệu lực20/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 36/2014/QĐ-UBND bổ sung phân cấp thu chi giữa ngân sách các cấp 2011 2015 Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2014/QĐ-UBND bổ sung phân cấp thu chi giữa ngân sách các cấp 2011 2015 Vĩnh Phúc

           • 15/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực