Quyết định 36/QĐ-UBND

Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 165/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Giáo dục Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 165/QĐ-UBND NGÀY 07/8/2009 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 219/TTr-SGDĐT ngày 10/02/2012 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: KS, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

Stt theo QĐ 165

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

I

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

 

1

Thành lập Trường Trung học phổ thông

Đã được thay thế

 

2

Sáp nhập, chia tách Trường Trung học phổ thông

Đã được thay thế

 

3

Đình chỉ hoạt động Trường Trung học phổ thông

Đã được thay thế

 

4

Giải thể Trường Trung học phổ thông

Đã được thay thế

 

16

Thẩm định đề án thành lập Trung tâm ngoại ngữ tin học

Đã được thay thế

 

26

Thuyên chuyển giáo viên từ các trường trong tỉnh

Không có căn cứ pháp lý để thực hiện

 

II

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh

 

1

Đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng

Đã được thay thế

 

III

Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

 

1

Cấp bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông

Đây là nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, không đủ yếu tố cấu thành TTHC

 

2

Cấp bằng tốt nghiệp Bổ túc Trung học Phổ thông

Đây là nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, không đủ yếu tố cấu thành TTHC

 

3

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời

Đây là nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, không đủ yếu tố cấu thành TTHC

 

12

Đóng lại dấu nổi trên ảnh văn bằng, chứng chỉ

Từ năm 2009 đến nay bằng tốt nghiệp THPT, THCS không đóng dấu nổi

 

 

Tổng số 11 thủ tục

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2012
Ngày hiệu lực14/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Giáo dục Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Giáo dục Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNguyễn Trung Hiếu
       Ngày ban hành14/02/2012
       Ngày hiệu lực14/02/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Giáo dục Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Giáo dục Sóc Trăng

           • 14/02/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực