Quyết định 3602/QĐ-UBND

Quyết định 3602/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, hộ khẩu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Quyết định 3602/QĐ-UBND Đề án Cải cách thủ tục hành chính đã được thay thế bởi Quyết định 50/2015/QĐ-UBND giải quyết thủ tục hành chính cơ chế một cửa hộ tịch Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 22/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 3602/QĐ-UBND Đề án Cải cách thủ tục hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3602/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 17 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Chương trình hành động số 204 CTr/UBND ngày 18 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình, Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2008 của tỉnh Ninh Thuận;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 455/TTr-STP ngày 26 tháng 5 năm 2008 (kèm theo Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, hộ khẩu) và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 222 /TTr-SNV ngày 06 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, hộ khẩu theo Tờ trình số 455/TTr-STP ngày 26 tháng 5 năm 2008 (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Đề án được phê duyệt chậm nhất là ngày 01 tháng 8 năm 2008.

2. Thủ trưởng các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện Đề án được phê duyệt kèm theo Quyết định này. Định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm báo cáo tình hình thực hiện Đề án về Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3602/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3602/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2008
Ngày hiệu lực17/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3602/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3602/QĐ-UBND Đề án Cải cách thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3602/QĐ-UBND Đề án Cải cách thủ tục hành chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3602/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýHoàng Thị Út Lan
       Ngày ban hành17/06/2008
       Ngày hiệu lực17/06/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3602/QĐ-UBND Đề án Cải cách thủ tục hành chính

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3602/QĐ-UBND Đề án Cải cách thủ tục hành chính