Quyết định 363/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 363/QĐ-LĐTBXH năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bình đẳng giới do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

Quyết định 363/QĐ-LĐTBXH hức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ Vụ Bình đẳng giới đã được thay thế bởi Quyết định 798/QĐ-LĐTBXH năm 2013 cơ cấu tổ chức của Vụ bình đẳng giới và được áp dụng kể từ ngày 23/05/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 363/QĐ-LĐTBXH hức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ Vụ Bình đẳng giới


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 363/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ BÌNH ĐẲNG GIỚI.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vụ Bình đẳng giới là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về binh đẳng giới trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Vụ Bình đẳng giới có nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ:

a. Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới;

b. Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới;

c. Các cơ chế, chính sách nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội ngang nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế, xã hội;

d. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, lao động, giáo dục, văn hóa thể thao, du lịch, y tế, gia đình và các lĩnh vực khác.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Bộ về bình đẳng giới theo phân công của Bộ.

3. Tham gia đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

4. Tham gia thực hiện công tác thống kê, thông tin về bình đẳng giới.

5. Thực hiện hợp tác quốc tế theo phân công của Bộ.

6. Tham gia nghiên cứu khoa học; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức về bình đẳng giới theo phân công của Bộ.

7. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về bình đẳng giới.

8. Quản lý cán bộ, công chức; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do bộ giao.

Điều 3. Vụ Bình đẳng giới có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và cán bộ, công chức giúp việc.

Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Vụ; sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức trong Vụ trên cơ sở biên chế được phân bổ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 363/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu363/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2008
Ngày hiệu lực18/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/05/2013
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 363/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 363/QĐ-LĐTBXH hức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ Vụ Bình đẳng giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 363/QĐ-LĐTBXH hức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ Vụ Bình đẳng giới
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu363/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành18/03/2008
        Ngày hiệu lực18/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/05/2013
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 363/QĐ-LĐTBXH hức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ Vụ Bình đẳng giới

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 363/QĐ-LĐTBXH hức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ Vụ Bình đẳng giới