Quyết định 363/QĐ-UB

Quyết định 363/QĐ-UB năm 1988 ban hành tiêu chuẩn địa phương về bánh dẻo, bánh in không nhân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 363/QĐ-UB tiêu chuẩn địa phương bánh dẻo, bánh in không nhân đã được thay thế bởi Quyết định 100/2001/QĐ-UB bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 1976 đến1996 và được áp dụng kể từ ngày 31/10/2001.

Nội dung toàn văn Quyết định 363/QĐ-UB tiêu chuẩn địa phương bánh dẻo, bánh in không nhân


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 363/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN ĐỊA PHƯƠNG VỀ BÁNH DẺO, KÝ HIỆU 53 TCV 143-88, BÁNH IN KHÔNG NHÂN, KÝ HIỆU 53 TCV 144-88.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 30-06-1983 ;
- Căn cứ nghị định số 141/HĐBT ngày 24-08-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá ;
- Căn cứ thông tư số 488/KHKT-TT ngày 05-06-1988 của Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước về việc xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương của sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp ;
- Xét yêu cầu cần thiết của công tác quản lý kỹ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh ;
- Theo đề nghị của Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo quyết định này tiêu chuẩn địa phương về :

- Bánh dẻo, ký hiệu 53 TCV 133-88.

- Bánh in không nhân, ký hiệu 53 TCV 144-88.

Điều 2.- Tiêu chuẩn này là căn cứ để đánh giá chất lượng sản phẩm trong phạm vi sản xuất (thuộc các cơ sở quốc doanh, công tư hợp doanh, tập thể và cá thể) cũng như trong lưu thông phân phối.

Điều 3.- Các cơ quan quản lý phải đôn đốc, theo dõi, kiểm tra để đề nghị khen thưởng những cơ sở thực hiện tốt tiêu chuẩn đã ban hành và xử lý nghiêm minh những cơ sở làm ăn gian dối.

Điều 4.- Tiêu chuẩn này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lưu hành trong toàn thành phố.

Điều 5.- Các đồng chí Chánh Văn phòng UBND thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật thành phố, Thủ trưởng các cơ sở, ban , ngành thành phố, Liên hiệp xã thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các cơ sở liên quan đến sản xuất và kinh doanh mặt hang này trong thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 363/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu363/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/1988
Ngày hiệu lực24/11/1988
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2001
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 363/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 363/QĐ-UB tiêu chuẩn địa phương bánh dẻo, bánh in không nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 363/QĐ-UB tiêu chuẩn địa phương bánh dẻo, bánh in không nhân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu363/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Công Ái
        Ngày ban hành24/11/1988
        Ngày hiệu lực24/11/1988
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2001
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 363/QĐ-UB tiêu chuẩn địa phương bánh dẻo, bánh in không nhân

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 363/QĐ-UB tiêu chuẩn địa phương bánh dẻo, bánh in không nhân