Quyết định 365/QĐ-TTg

Quyết định 365/QĐ-TTg năm 2008 phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa các Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 365/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa các Công ty TNHHMTV thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 2008-2010


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 365/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước giai đoạn 2008 – 2010 như sau:

I. CỔ PHẦN HÓA

1. Năm 2008:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Lạng Sơn (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác và Chế biến đá An Giang (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách thiết bị trường học Điện Biên (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng thủy lợi Điện Biên (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư nông nghiệp Điện Biên (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cây công nghiệp Điện Biên (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác, chế biến, xuất khẩu khoáng sản (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác chợ Mường Lò (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khoáng sản Lai Châu (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu).

2. Năm 2009:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và đô thị Lạng Sơn (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch tổng hợp tỉnh Điện Biên (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Vũng Rô (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quảng Bình (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dịch vụ Hữu Nghị (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư tổng hợp Phú Yên (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại và Du lịch tổng hợp tỉnh Điện Biên sau khi sáp nhập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương nghiệp Tủa Chùa tỉnh Điện Biên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Điện Biên và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương nghiệp Tuần Giáo tỉnh Điện Biên vào.

3. Năm 2010:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng và Dịch vụ thủy lợi Tuần Giáo (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Điện Biên (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên);

II. CHUYỂN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN QUẢN LÝ TRONG NĂM 2008:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đồng Tháp I;

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đồng Tháp IV.

Điều 2.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước có trách nhiệm:

a. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt;

b. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để quyết định tỷ lệ cổ phần do Tổng công ty nắm giữ tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước trong việc thực hiện Quyết định này.

3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND tỉnh Long An;
- Tổng công ty ĐT và KD vốn nhà nước;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỞNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 365/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu365/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2008
Ngày hiệu lực07/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 365/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 365/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa các Công ty TNHHMTV thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 2008-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 365/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa các Công ty TNHHMTV thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 2008-2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu365/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành07/04/2008
        Ngày hiệu lực07/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 365/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa các Công ty TNHHMTV thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 2008-2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 365/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa các Công ty TNHHMTV thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 2008-2010

            • 07/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực